Fickfakta Kemi innehåller:

  • kortfattad information om varje grundämne. Enkla bilder ger exempel på en förekomst.
  • Fickfakta i kemi i förkortad form. Hela det uppdaterade dokumentet finns att ladda ner här på Svenska Kemisamfundets hemsida.
  • Tumregler i kemi.

"Fickfakta kemi" - förslag på användning för yngre elever

  • Välj några grundämnen och berätta vad de används till.
  • Fundera över vilka grundämnen som skulle kunna flyta i vatten och vilka skulle sjunka?
  • Läraren skriver upp några fakta på tavlan om ett grundämne. Sedan ska eleverna hitta rätt ämne med hjälp av Appen.
  • Uppgift: Du ska bygga en rymdfarkost som ska kunna ta sig igenom atmosfären. Vilket material skulle du använda då? Eleverna får fundera i 10 min sedan får de berätta och motivera sina val utifrå information från Appen, t ex smältpunkt.

"Fickfakta kemi" - användning för äldre elever

Låt elever upptäcka trender i periodiska systemet, exempelvis med hjälp av denna övning.