Upptäckande och undersökande kemi!

Årets Fortbildningsdagar för kemilärare den 16-17 november 2018 har fokus
på miljöforensik. Till årets fortbildningsdagar har vi bjudit in föredragshållare som kan
ge spännande och intressanta föredrag som kan vara till användning i undervisningen. Fortbildningsdagarna kommer att vara på Örebro universitet. Mer information hittar du här.