Nyheter

  1. Du är här:
  2. Start
  3. KRC
  4. KRC
  5. Om oss
  6. Nyheter
  7. Kemiundervisning för andraspråkselever

Kemiundervisning för andraspråkselever

En ämnesdidaktisk uppsats av Dana Ehdwall.

Tisdagen den 18 september lägger Dana Seifeddine Ehdwall fram sin licentiatuppsats ”Hur kan lärare stödja andraspråkselever på gymnasiet att lära sig tala kemi?”

Dana Seifeddine Ehdwall
Dana Seifeddine Ehdwall

Uppsatsen finns att ladda ner här.

Forskarutbildningsämne: naturvetenskapsämnenas didaktik.

Opponent: universitetslektor Karolina Broman, Umeå universitet.

Handledare: professor Per-Olof Wickman, Stockholms universitet är huvudhandledare och biträdande handledare är professor Leif Östman, Uppsala universitet

Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt

Besöksadress:
Svante Arrhenius väg 20 A
114 18 Stockholm
(Arrheniuslaboratorierna hus E, Frescati)

Postadress:
Kemilärarnas Resurscentrum
Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Telefon: 08-16 20 00 (växel)
E-post: krc@krc.su.se

Ledning
Föreståndare
Jenny Olander
08-1207 6549
jenny.olander@krc.su.se
 

KRC:s logga