Under hösten 2018 ger Skolverket regionala konferenser i naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling. Konferensernas syfte är att du som lärare ska få träffa de som tagit fram modulerna och som visar hur du som lärare konkret kan arbeta med materialet på olika sätt för att utveckla undervisningen med dina elever inom det ämnesområde som modulen tar upp.

På konferensen i Malmö 24/10 erbjuder KRC en workshop som anknyter till modulen om Medicin, med

Piller (Bild:Pixabay)

två kemilaborationer om läkemedel, som passar för undervisning på högstadiet eller gymnasiet och möjlighet att testa VR-glasögon.

På konferensen i Karlstad den 14/11 kommer KRC:s workshop att knyta an till Klimatmodulen. Då får deltagarna genomföra laborationen "Temperaturens inverkan på havets förmåga att uppta koldioxid".

Det är gratis att delta och du anmäler dig på Skolverkets hemsida: https://www.skolverket.se/om-oss/kalender/kollegialt-larande-inom-hallbar-utveckling-samt-naturvetenskap-och-teknik