Med anledning av att Ytterby gruva har utnämnts till historiskt landmärke kommer kommer en minnestavla att avtäckas den 27 april 2019. Dagen, som är öppen för allmänheten, bjuder på föredrag om de grundämnen som upptäckts vid Ytterby gruva innan själva avtäckningsceremonin.

Program och anmälan

Den engelska varianten av texten går att läsa här intill och den kommer även att stå på svenska. I anslutning till ceremonin kommer det dagen innan, 26 april, att anordnas aktiviteter kring Periodiska systemet för lärare och elever på Resarö.

EuChemS Historical Landmark

Ytterby Mine
Ytterby, Sweden

In recognition of the historical importance of the chemical discoveries and developments tied to the site, and to the deep link between chemistry and European cultural heritage, Ytterby Mine is awarded the EuChemS Historical Landmarks Award at the European level.

27 April 2019