2019 är det 150 år sedan Mendelejev publicerade sitt förslag på grundämnenas periodiska system. För att uppmärksamma detta har Kemisamfundets Nomenklaturutskott genom Svensk biblioteksförening ställt frågan till samtliga bibliotek i Sverige ”Vill ditt bibliotek vara med och fira detta jubileum?”. Ett förslag är att ha en temavecka med särskilt fokus på själva "födelsedagen” och här presenteras några av de aktiviteter som biblioteken tipsades om att använda.

Färglägg ditt periodiska system

Sudoku med grundämnen - svenska upptäckter

Uppsök gärna ett folkbibliotek nära dig och uppmuntra firandet av Periodiska systemets år! Kanske kan du även hjälpa till på något sätt?