Tid och plats

2/10 i Stockholm.

Program

Förmiddagarna är gemensamma och bjuder på föreläsningar om källkritik, ämnesdidaktik och digital kompetens.

Eftermiddagarna rymmer workshops med nationella resurscentra i biologi (Bioresurs), fysik (NRCF), teknik (CETIS), matematik (NCM) och kemi (KRC). Under dessa pass kan man välja något av följande spår: "Ma-spåret åk 1-6", "Ma-spåret åk 7-9, Gy", "NV-spåret åk 1-6", "NV-spåret åk 7-9, Gy" eller "TK-spåret åk 1-9".

Workshops med KRC i Stockholm

Eld och lågor: Systematiska undersökningar med kemiglasögon

NV-spåret åk 1-6

Eld och lågor - KRC på Skolverkskonferens 191002 (2852 Kb)

Stöd för riskbedömning - eld och lågor (17 Kb)

Vi människor är naturligt intresserade av eld, redan som små barn. Detta intresse kan användas som utgångspunkt för undervisning om materiens egenskaper, oförstörbarhet och dess kretslopp. Under det här workshoppasset kommer vi att diskutera både praktiska och didaktiska frågor kring eldundervisning. Vi testar också experiment som kan göras inomhus, både som demonstrationer och laborationer. Självklart finns säkerhetsaspekterna med!

Piller och pulver

NV-spåret åk 7-9, Gy

Pillerpulverplåster-KRC-Skolverket-191002 (14013 Kb)

piller-pulver-laborationer-KRC (18942 Kb)

Av olika anledningar är undervisningen om läkemedel ofta teoretiska eller digital. Under det här workshoppasset kommer vi att genomföra fyra praktiska laborationer om läkemedel och utbyta erfarenheter kring hur de kan användas i undervisningen. Självklart finns säkerhetsaspekterna med!

Anmälan är stängd.