Nyheter

  1. Du är här:
  2. Start
  3. KRC
  4. KRC
  5. Om oss
  6. Nyheter
kemisamfundet logga

Berzeliusdagarna 2019

Aktuell kemi för intresserade gymnasieelever. Och en lärarsamling med fin middag.

Bolincentrets klimatfestival

på stockholms universitet

Alginatmaskar 2

Livsviktig kemi

Instruktioner till laborationerna från Kemins Dag 2018

Fejkblod-KarinAxberg2018

Fejkblod

Recept på hur du gör det själv

App om Periodiska systemet från Svenska kemisamfundet

Periodiska systemet 2019

Fira "Födelsedagen" 2 mars!

utropstecken

Brev till Arbetsmiljöverket

KRC efterfrågar mer information kring AV:s krav på kemikaliehantering i skolor.

Piller (Bild:Pixabay)

Skolverkskonferens i Karlstad

KRC bidrar med workshop om Klimat i Karlstad 14/11.

Fortbildningsdagar med fokus på miljöforensik

16-17 november 2018 anordnar Nationalkommittén för kemi fortbildningsdagar för kemilärare i Örebro.

Nobelprislektionen i kemi 2018

Nobelprislektionen i kemi 2018

Nu har årets Nobelprislektion i kemi publicerats.

Mätkolvar liten

Förslag på delegering i kemi

Förslag på delegering av uppgifter relaterade till kemikalier i kemiundervisningen

Dana Seifeddine Ehdwall

Kemiundervisning för andraspråkselever

18 oktober presenterar Dana Ehdwall sin avhandling på Stockholms universitet.

Kemikarriär

Kemikarriär

Vad arbetar man med i kemiindustrin? Det kan du få många aktuella exempel på här.

Bra kemi

Kemitema för marsnumret av tidskriften Origo.

Bolincentrets klimatfestival

på stockholms universitet

Kemisamfundets logga

Nya skrivregler i kemi

Läs artikeln som publicerats på Kemivärlden Biotech Kemisk Tidskrift webb om Nomenklaturutskottets nya skrivregler i kemi på svenska.

Kontakt

Besöksadress:
Svante Arrhenius väg 20 A
114 18 Stockholm
(Arrheniuslaboratorierna hus E, Frescati)

Postadress:
Kemilärarnas Resurscentrum
Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Telefon: 08-16 20 00 (växel)
E-post: krc@krc.su.se

Ledning
Föreståndare
Jenny Olander
08-1207 6549
jenny.olander@krc.su.se
 

KRC:s logga