NOLundElektrokemi01.jpg

 

 

Kemilärarnas Resurscentrum stöder skolans kemiundervisning genom att publicera beprövade och ibland helt nya laborationer, som kan underlätta och fördjupa inlärningen hos elever. Vi arrangerar kurser, seminarier och work-shops där vi försöker visa på nya rön inom kemiområdet.

KRC kan ibland hjälpa dig som är lärare och vill ha hjälp med att hitta en lämplig laboration till ett visst begrepps- eller temaområde. 

271110654_X3bYE-L.jpg Lärarenkät om Skolkommissionens delbetänkande

Många skolreformer har genomförts utan att fråga lärarna om vad de anser behövs för förbättrad måluppfyllelse i skolan.

Skolkommissionen presenterade den 16 maj 2016 ett delbetänkande om nationella målsättningar för skolan samt en långsiktig plan med utvecklingsområden för de närmaste tio åren. I betänkandet framläggs ett antal förslag, som vi på KRC utgått ifrån och som vi ville veta vad ni lärare tycker om. 75 kemi- och NO-lärare svarade under sommarlovet (juni-15 augusti). Stort tack till er!

Rapporten har skickats till Skolkommissionens ordförande, som lovade sprida den till alla sina medlemmar. Här får du läsa hela rapporten