lulaa.jpg

 

Studiedagar & Kurser 2016

 

KRC ordnar kurser i Stockholm (ofta) som du kan anmäla dig till här på vår hemsida (se t.ex. under fliken kommande kurser). Vi ordnar även förmånliga och matnyttiga kurser, som hålls runt om i landet och som kan anpassas till grundskola eller gymnasiet enligt gällande kursplaner. Lärare beställer en kurs, och vi kommer överens om datum och innehåll. En studiedag kostar 7000 kr per dag och KRC person + ev. resekostnader och logi. Priset är oberoende av antal (lärar)deltagare (upp till en gräns).

 

Tänkbara endags-kurser är

1. Säkerhet- och riskbedömning

2. Kemilaborationer med teman som Matens kemi, Miljökemi, Materialkemi. Ni kan föreslå lämpligt tema, så försöker vi svara mot det.

3. Öppna laborationer och måluppfyllelse mha laborationer (temat kan variera enl. önskemål) i grundskolan resp. gymnasiet (olika kurser)

4. Om formativ bedömning i kemi, och om bedömning av laborationsarbete

 

För närmare förfrågningar kontakta Vivi-Ann Långvik.

 

Dessutom ordnar vi tillsammans med andra i olika evenemang bl.a., med de nationella resurscentra i fysik och biologi, NO-Biennaler för grundskolans naturvetenskapliga lärare. Vi deltar även i konferenser och olika evenemang med inspirerande program av varierande slag.