Frågor och svar
« förra
 

Varför är metallen kvicksilver flytande vid rumstemperatur?

Varför är metallen kvicksilver flytande vid rumstemperatur?

Frågan om varför Hg är (l) vid rumpstemp är inte lätt att besvara kortfattat. 6s-orbitalen hos Hg är på grund av s.k. relativistiska effekter mycket sammandragen.

De två s-elektronerna går därför närmare kärnan än normalt och bidrar väldigt lite till metallbindningen mellan Hg-atomerna, som därför äronormalt svag. Hg är också en överraskande ädel metall och har rätt hög normalpotential, 0,85 V, vilket är lite högre än silver (0,80 V) dvs. den är relativt svår att oxidera till Hg2+.Hg2+ är den mjukaste av alla metalljoner, klassifierad enl.HSAB-modellen. Detta medför att oxidationstalet +II stabiliseras enormt mycket i närmast kovalenta bindningar som t.ex. sulfidjoner (S2-) ochmetylgrupper CH3(-).Som exempel är löslighetsprodukten för HgS kopiöst liten, 10 upphöjt till-50, och stabilitetskonstanten (bildningskonstanten) förmetylkvicksilverjonen, CH3Hg (-) är 10 upphöjt till +50!

Kategori: Diverse

Vad definierar organiska molekyler, förutom kolet?

Vad finns det för förklaring till att
t ex kol, koldioxid och kolsyra inte räknas till organiska ämnen.

Begreppet organiska om vissa ämnen har levat med under hela vår tideräkning (o e.Kr) och har med vitalism att göra.Under alkemin tänkte man att organiska ämnen endast kunde syntetiseras med tillsats av vis vitalis (ung. livskraft). Denna kraft beatt endast levande organismer, därför kunde människan inte syntetisera dem. Inte före Friedrich Wöhler 1924 syntetiserade oxalsyra först och år 1828 urea, som definitivt var ett ämnen från och producerat av levande organismer, övergavs denna tanke. Han syntetiserade desssa ämnen från oorganiska ämnen som t.ex. kaliumcyanid och ammoniumsulfat.

En modern definition av begreppet är att ett organiskt ämne innehåller en betydande andel kol, men behöver inte ha någon koppling till levande organismer. Det finns små variationer på denna definition, men t.ex. kolinnehållande legeringar, enkla karbonater, halider och sulfider, oxider av kol coh cyanider karaktäriseras nästan alltid som oorganiska.

Vad är aktivt syre?

Vad är aktivt syre?

När man talar om aktivt syre menar man reaktivt syre, där en syreatom är bunden till en annan -O-O- t.ex. syre bundet som i perborat och perkarbonat, dvs. syret har högt oxidationstal. Natriumperkarbonat (eg Na2CO3 3H2O2) avger t ex syre, som bleker. I en del sammanhang menar man ozon när man talar om aktivt syre och syftar då på de reaktiva syreradikaler som bildas av ozon. Syre bundet till väte som i vatten H2O är inte "aktivt", däremot är syre bundet till väte som i väteperoxid H2O2 aktvt.

Kategori: Diverse

Sockerbitar tar bort saker som kokat fast i en kastrull. Hur då?

Sockerbitar är effektiva att ta bort saker som kokat fast i en kastrull, varför?

Det är den mekaniska materialegenskapen på sockerbiten som gör att den effektivt skrapar bort saker. Salt går också bra som mekaniskt skurpulver. Bäst är hett vatten och tvättmedel.

Kategori: Diverse

Ritprogram för molekyler

Finns det något gratis ritprogram som man kan använda i skolan för att rita molekyler?

Det finns en hemsida http://www.symyx.com/downloads/index.jsp 

där man ka ladda ner Isis-Draw, ett gratisprogram.

Men du bör notera att du BÖRJAR med att registrera dig (som lärare) på den länk du jut fick.

Sen kan du ladda ner programmet och det finns även manualer på nätet om du behöver det. Annars är det rätt så lätt att komma igång med. Be skolans webansvarga hjälpa dig om du tyckr detkänns besvärlit att ladda ner programmet

Kategori: Diverse

Kristallint eller amorft?

En elev frågade om kristallina ämnen övergår till amorfa ämnen innan de blir flytande, eller om de kristallina ämnen bibehåller sin struktur även i flytande form? Hur är det?

Intressant fråga, jag var först tveksam till om man kan kalla vätskor amorfa, så jag kontaktade en strukturkemist på SU.  Enligt honom kan man åtminstone tänka sig att kristaller. som smälter och blir vätskor. blir amorfa.

 

Man brukar hänföra begreppet "amorf" till fasta substanser, men i betydelsen ”oordnad långväga struktur”, stämmer det ju också på vätskor, i kortare perspektiv kan det dock få finnas en viss ordning (tänk t.ex. på vatten). Se också  https://sv.wikipedia.org/wiki/Amorf_struktur

Kategori: Diverse Allmän kemi

Kan blonda personer få grönt hår om de badar i swimmingpool?

Varför kan blonda personer få en grön ton i håret om de badar i swimmingpool? Vad är kemin bakom detta?

Den gröna färgen kommer troligen från koppar i vattnet. Denna koppar kommer inte ursprungligen ifrån vattnet utan från poolpumpen som är av brons. Pumpen kan vara ärgad och täckt med kopparsalter och när den byts ut försvinner problemet. Kopparsalter tillsätts ibland i pooler för att ta död på alger, det är en annan möjlig förklaring.Kopparjonerna komplexbinds antagligen till hårets molekyler och eftersom man får grönt hår om man är en kvalificerad gissning att det sker en bindning till några kväve eller svavelinnehållande grupper, alltså blåaktiga komplex.

Kategori: Diverse

Jag vill få tips på några websidor med animationer biomolekyler för att visa på gymnasiets B-kurs

Jag vill få tips på några websidor med animationer biomolekyler för att visa på gymnasiets B-kurs

Det finns väldigt många att välja bland, här följer några tipsProgram för att visualisera biomolekylerEducational Macromolecular Visualization Tutorials & Resourrceswww.Molviz.org The World Index of Molecular visualisation Resourceshttp://molvis.sdsc.edu/visres/index.html Molecular Models for Biochemistryhttp://www.bio.cmu.edu/courses/biochemmols/The Online Macromolecular Museumhttp://www.callutheran.edu/Academic_Programs/Departments/BioDev/omm/gallery.htm

 

Kategori: Diverse

Hur kan man slipa diamanter?

Hur kan man slipa diamanter? Man måste väl använda ett material som är hårdare än det material man vill slipa?

Man slipar faktiskt diamanter med diamanter! På nätet kan man slå i Encyklopedia Brittannica på http://search.eb.com/. En oerhört bra resurs. Man kan bara skära en diamant längs med kristallplanen, vilket man måste ta reda på innan man bestämmer sig för att skära diamanten.

Kategori: Diverse

Hur förklara oktettregeln i svavelsyra?

Tittade på kovalenta bindningar utifrån oktettregeln. Det fungerade bra så länge som vi håller oss till syrgas, vatten, vätgas, olika alkoholer, estrar osv. Men för svavelsyra så blev det svårt att få ihop det. Om alla syrena sitter runt svavelatomen och två av dem med dubbelbindningar uppfylls ju inte oktettregeln. Hur hänger det ihop?

Man kan se på strukturen för svavelsyra på Wikipedia, t.ex. http://sv.wikipedia.org/wiki/Svavelsyra
Svavet har 6 valenselektroner, 3s23p4
Skolor brukar ofta referera till oktett-regeln, som säger att en atom strävar i sina kovalenta bindningar till oktett för att bli så stabil som möjligt. Nu är ju inte svavelsyra väldigt stabil.
Men oktettregeln fungerar hyfsat bra atomer i för enkla föreningar. När det kommer till svavelsyra fungerar inte oktettregeln med mindre än att man tänker sig en minusladdning på vardera syret och 2+ på svavlet.
Enligt min mening är det detsamma som att säga att oktettregeln inte fungerar.

Kategori: Diverse Allmän kemi

« förra