Frågor och svar
Varför är mättat fett farligare för kroppen än omättat fett?

Varför är mättat fett farligare för kroppen än omättat fett?

”Farligare” med mättat fett är kanske lite väl dramatiskt, men det bryts ner långsammare och via andra vägar än omättat fett. Det kan därför ge andra produkter, som t.ex. kolesterol. Omättat fett innehåller, till skillnad från mättat fett, dubbelbindningar och de är lättare att angripa vid kemiska reaktioner.

Kategori: Biokemi

Vad är skillnaden mellan de essentiella aminosyrorna och andra aminosyror?

Vad är skillnaden mellan de essentiella aminosyrorna och andra aminosyror?  Kan de inte produceras eller lagras?

De essentiella aminosyrorna (valin, isoleucin, metionin, tryptofan, leucin, lysin, treonin och fenylalanin) kan kroppen själv inte producera utan de måste tillföras med födan. Det är alltså inte så att de inte kan lagras i kroppen - snarare tvärt om. Om man bara åt essentiella aminosyror (vilket naturligtvis är i princip omöjligt för då skulle man behöva äta dessa aminosyror i ren form som vita pulver) skulle kroppen fungera alldeles utmärkt. Kroppen har ett sofistikerat system för att bryta ner och bygga upp alla aminosyror UTOM de essentiella. Kroppen kan dessutom reglera sin produktion så att den endast tillverkar de aminosyror den för tillfället behöver - eller snarare så att kroppen hela tiden försöker uppehålla en viss koncentration av de olika aminosyrorna.

Kategori: Biokemi

Vad är det händer när jästceller kommer i kontakt med en för hög koncentration av kopparjoner?

Vad är det händer när jästceller kommer i kontakt med en för hög koncentration av kopparjoner och totalt slås ut?

Alla organismer är känsliga för tungmetaller, även jästcellen. Tungmetaller har svårlösliga sulfider, dvs. de gillar att binda sig till svavel (bl a). Det betyder också att tungmetaller gärna binder sig till svavelatomer i proteiner, enzymer och sådant. Därmed hindras deras funktion. Proteinerna kan bli förstörda i strukturen eller tungmetallerna kan blockera en plats som behövs för funktionen av proteinet.

Kategori: Biokemi

Om man gör en sås med mjölk och tillsätter syra denatureras proteinerna, men inte om man använder grädde. Varför?

Om man gör en sås med mjölk och tillsätter syra denatureras proteinerna, men inte  om man använder grädde. Varför?

Proteinerna i mjölken denatureras av syra, det är riktigt. Om proteinerna skyddas av mycket fett, som vid gräddtillsats, kan de klara sig från denatureringen. Gräddens proteinsammansättning är delvis en annan än mjölkens. Om man vill göra mjölksås med citron, gör man klokt i att reda såsen först, för att skydda mjölkproteinerna med hjälp av de (av uppvärmningen) gelatinerade kolhydraterna.

Kategori: Biokemi

Börjar alla aminosyrasekvenser med metionin? Kan man säga att en peptid som innehåller essentiella aminosyror kommer från växtriket?

Börjar alla aminosyrasekvenser med metionin? Kan man säga att en peptid som innehåller essentiella aminosyror kommer från växtriket? Kroppen kan ju inte syntetisera sådana.

Alla proteiner/peptider börjar inte med metionin. För människan essentiella aminosyror kan komma både från växter och djur. I det senare fallet kommer de ursprungligen från växter, men inte alltid.

Kategori: Biokemi