Frågor och svar
« förra
 

Vilka krav ställs på den fotogen man ska förvara litium, natrium eller kalium i?

Vilka krav ställs på den fotogen man ska förvara litium, natrium eller kalium i? Duger lysfotogen eller lampolja från bensinstationen?

Fotogen ska vara en kolväteblanding. Man ska förvara dessa metaller i renad och torr paraffin. Du kan testa med små mängder av metallerna innan du kan lita på att de inte reagerar med skyddsvätskan och först efter det fylla på i flaskan/kärlet.

Vi undrar var det står skrivet om förvaring av gasflaskor?

Vi undrar var det står skrivet om förvaring av gasflaskor? Vi försökte att leta på arbetsmiljöverkets samling, men hittade inget.

För att ta reda på bestämmelser om förvaring av gasflaskor gå in på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB):s hemsida,f.d. Räddningsverket, som är den myndighet som handhar regleringen av brandfarliga och explosiva ämnen, gå in på  www.srv.se, och skriv "gasol" i sökrutan. 

Var finns information om en olycka på en kemilektion för några år sedan? Jag tror att en elev fick brännskador när de skulle undersöka alkoholens brännbarhet.

Jag undrar om ni kan hjälpa mig att hita information om en olycka på en kemilektion för några år sedan. Jag har för mig att en elev fick brännskador när de skulle undersöka alkoholens brännbarhet. Det var oklart vem som bar ansvaret läraren, rektorn osv.

jag har hört talas om flera sådana olyckor, dvs. att elever bränt sig på brinnande alkohol, oberoende av vad avsikten med den brinnande alkoholen var. Det är ju precis motsvarande olycka som inte alltför sällan händer sommartid när man grillar och tycker att lågan är för liten och sprutar på mer tändvätska. Jag tror att den första olyckan var i Karlskrona, och att det då handlade om att titta på salteras lågfärg i en binnande etanollåga. Eftersom eleverna ansåg att lågan var för liten (dvs. de kunde inte se den så bra) ville de hälla på mer alkohol ur en större flaska. Det hade förskräckliga konsekvenser för en elev som blev brännskadad i ansiktet och på kroppen. Föräldrarna åtalade rektor och läraren och ärendet hamnade i ett par rättsinstanser. Både rektor och kemiläraren friades, men det är klart att det fanns brister i riskbedömningen. Om du vill söka upp domen kan du ta kontakt med lagbyrån på Arbetsmiljöverket www.av.se

I en nyhetssändning för någon vecka sen berättades också om allvarliga brandskador i samband med att några flickor på camping ville grilla marshmallows (skumgodis) på ett spritkök. Så nog finns det anledning att tala om och påvisa att alkohollågor SYNS väldigt dåligt, även om vätskan brinner.

Vad händer när man får syra på händerna?

Vad händer när man får syra på händerna?

Proteinerna i huden blir lösliga och denatureras (den tredimensionella strukturen bryts), och fås i löslig form. Med salpetersyra får man en reaktion mellan tyrosin (aminosyran) och NO3-, denna nitrering sker enkelt på en fenol, vilket tyrosin är.

När man gör experiment med tex. Na i vatten så bildas (förutom vätet) en gas som känns mycket stickande vid inandning. Vad är det för gas/gaser?

När man gör experiment med tex. Na i vatten så bildas (förutom vätet) en gas som känns mycket stickande vid inandning. Vad är det för gas/gaser? Har själv misstänkt att det är rester av paraffinet som upphettas. Är dessa gaser farliga för astmatiker så att dessa bör hålla sig undan?

Du kan nog ha rätt. Men jag vet inte säkert och kan därför inte svara bra heller. Själv har jag upplevt det stickande vid ett annat experiment där det bildas fast karbonat som ryker i luften, och teoretiskt skulle det kunna bildas här också om paraffinet brinner lite grann till koldioxid och det samtidigt är starkt basiskt på/omkring natriumbiten. Men jag vet ingen som analyserat detta. Det borde i så fall bli bättre om du skär biten ren och torkar den mycket noga.

Mässings- och kopparkärl och giftighet

Vi hade en diskussion i lärarrummet om kokkärl och andra matkärl.
På slöjden vardet tänkt att eleverna skulle få göra muggar av mässing. Men mässingskärl är väl olämpliga att dricka ur? Är mässing skadligare än ren koppar? Kan man bli zinkförgiftad?
Är förtennad koppar olämpligt som kokkärl. Är det OK att dricka kalla drycker ur tennglas?
det är svårt att hitta direkta uppgifter om förtennade kaffepamnnor, t.ex. De användes tidigare, men det är väl inte många som använder dem längre.
Mässing är litet enklare att svara på, det innehåller bly, så det är nog inte så lämpligt som dryckeskärl, även om det inte är några stora mängder man kan få i sig av att dricka kall dryck ur en mässingsmugg.
Läs mer om metallers giftighet på Livsmedelsverkets hemsida, se http://www.slv.se/sv/grupp1/Risker-med-mat/Metaller/

Jag söker ett enkelt och lätthanterligt sätt att tillverka klorvatten på labb.

Jag söker ett enkelt och lätthanterligt sätt att tillverka klorvatten på labb.

Ta en vidhalsad E-kolv, delvis fylld med vatten. Sätt ned ett litet, öppet provrör med natrimhypokloritlösning. Provröret ska kunna stå upp i kolven. På kvällen sätter man konc. saltsyra, 1 cm3, till hypokloriten (droppipett), proppar igen kolven och inväntar morgonen (dragskåp). Klorvattnet är då färdigt och ganska koncentrerat.

Jag såg alternativet till beredning av kalkvatten. Undrar hur alternativet med filtrering går till?

Jag såg alternativet till beredning av kalkvatten. Undrar hur alternativet med filtrering går till? Blandas kalciumhydroxid med vatten och sedan filtreras? Vilka mängder är att rekommendera?

Man skakar kalciumhydroxid med vatten tills man är säker på att vattenet är mättat och sen filtrerar man. Filtreringen är lite långsam.

Jag har läst om ett experiment med en sedel och T-Röd och vatten. Hur fungerar den?

Jag har läst om ett experiment med en sedel och T-Röd och vatten, men nu kan jag inte hitta den. Hur fungerar den?

50% T-röd och 50% vatten i blandning ska man doppa sedeln i. Sen tänder man på och bara T-röd brinner upp. Vattnet avdunstar av värmen och när spriten slutar brinna är sedeln oskadad och någorlunda torr. Själv brukar jag använda en bomullsnäsduk i stället som jag håller diagonalt mellan två degeltänger när den brinner. Då kan man snabbt sno runt den kring sig själv om den skulle börja kola i nån hörna.

Jag har hört att man får ha max ha 16 elever i salen när man laborerar i kemi. Finns det någon lag på detta?

Jag har hört att man får ha max ha 16 elever i salen när man laborerar i kemi. Stämmer detta och i så fall finns det någon lag på detta?

Det finns ingen lag, som direkt säger hur många elever får ha i gången när man laborerar i skolan. Men det finns lag som uttolkat ungefär säger att man som kemilärare ska ha kontroll över vad eleverna har för sig, och vad som kan ske, och vad man då gör. Se 3 kap. 3 § Arbetsmiljölagen och Miljöbalken 2 kap. 2 §Det var nog det som avsågs, dvs. att varje lärare skall göra den bedömningen i s.k. riskbedömningar, och att han/hon anser (som lärare) att 16 elever per lärare är ung. vad man kan klara av, speciellt vid lite mer krävande laborationer (teknik eller elever).


« förra