Frågor och svar
Vad är en icke-Newtonsk vätska?

Vad är en icke-Newtonsk vätska?

Hos Newtonska vätskor är viskositeten bara beroende av temperaturen, däremot har flödeshastigheten och tiden ingen inverkan. Ex. på Newtonska vätskor är: • Vatten • Mjölk • Sockerlösning • Mineralolja Hos icke-Newtonska vätskor inverkar flödeshastigheten på viskositeten. Det innebär att det har betydelse hur snabbt du rör om i vätskan för hur tjockflytande den är. För vissa vätskor påverkar tiden viskositeten, för andra inte. Ex på icke-Newtonska vätskor är: • Ketchup • Målarfärg • Schampoo • Tandkräm • Fett • Yoghurt

Kategori: Fysik & kemi

I gränslandet fysik-kemi: Enatomiga gaser - linjespektra Tvåatomiga gaser - bandspektra. Vi studerar vätespektrum med hjälp av geisslerrör märkta H2. Man ser ett linjespektrum men hur kommer detta sig?

En fråga i gränslandet mellan fysik och kemi: Bakgrund: Enatomiga gaser - linjespektra Tvåatomiga gaser - bandspektra Vi studerar vätespektrum med hjälp av geisslerrör märkta H2. Man ser ett linjespektrum men hur kommer detta sig? Påverkar atomerna varandra så lite i denna molekyl att det blir ett linjespektrum eller har det bildats fria väteatomer?

Fria väteatomer. Annars skulle påverkan vara stor. Fria atomer uppkommer därför att trycket är lågt och stor energi tillförs vid spektra mätningen, dvs. H2-molekylen går isär.

Kategori: Fysik & kemi