Frågor och svar
Hur testar man om det bildats peroxider i eter?

Det lär ju kunna bildas peroxider i eter, vilket inte ska vara så bra. Hur testar man om så är fallet och hur gör man sig av med "oönskade" peroxider respektive etrar?

Ja eterns innehåll av eventuella peroxider testas med jodid. Till 3 cm3 eter sätts 10 cm3 10%ig surgjord kaliumjodidlösning. Jodiden oxideras till jod, och brun färg tyder på att peroxider bildats. Man oskadliggör peroxiderna genom att hälla i järn(II)sulfat som reducerar peroxiden. Du ska alltså inte försöka omdestillera etern eller så - det är bl a då olyckor inträffar!

Hur många vattenmolekyler finns det, i runda tal, i en liter vatten?

Hur många vattenmolekyler finns det, i runda tal, i en liter vatten?

55 x 6*1023 = 3*1025 st (3 med 25 nollor efter).

Kategori: Allmän kemi

Hur kan Palladium ha 18 elektroner yttersta skalet?

Jag fick en fråga av en av mina elever i 9:n, som observerat att grundämne nr 46, palladium, har 18 elektroner i N-skalet och 0 i O-skalet. Hur hänger det ihop? Kan det finnas 18 elektoner ytterst?

Jag skall försöka förklara det här med elektronskal, men kanske du har nån bra kemibok, som kunde visa det hela på ett schema, då fattar man det hela lättast...Elektronskalen byggs alltså upp av olika slag av orbitaler. På 1-nivån finns bara s-orbitaler. På 2-nivån finns s- och p-orbitaler. 3-nivån har s- p- och d-orbitaler. Sen finns det ännu en sort som heter f-orbitaler.s-orbitalerna kan innehålla 2 elektroner och p-orbitalerna 6 elektroner. d-orbitalerna kan innehålla 10 elektroner. För varje grundämne i periodiska systemet kommer en elektron till. OK, det är basicsMen notera att när vi kommer till 4-nivån kommer 4s orbitalerna att ha lägre energiinnehåll än 3d orbitalerna. Därför blir det så här när du kommer till palladium: 1-nivån 1 s (2 elektroner) (fram till He)2-nivån 2 s (2)+ 2 p (6) (fram till Ne)3-nivån 3 s (2) + 3p (6) (fram till Ar)4-nivån 4s (2) + 3 d (10) +4 p (6) (fram till Kr)5-nivån 5 s (2) + 4 d (8)dvs. det kommer en elektron till för varje grundämne och var den placerar sig beror på energinivån hos de olika orbitalerna. 3-d har högre energinivå än 4-s och därför fylls de skalen först.

Kategori: Allmän kemi

Hur kan man slipa diamanter?

Hur kan man slipa diamanter? Man måste väl använda ett material som är hårdare än det material man vill slipa?

Man slipar faktiskt diamanter med diamanter! På nätet kan man slå i Encyklopedia Brittannica på http://search.eb.com/. En oerhört bra resurs. Man kan bara skära en diamant längs med kristallplanen, vilket man måste ta reda på innan man bestämmer sig för att skära diamanten.

Kategori: Diverse

Hur gör man tuggummi?

Hur gör man tuggummi?

Tidigare gick det att beställa en skolllåda för att själv göra tuggummi från Dandy, men det gör det inte längre. Däremot kan man läsa om hur man gör det industriellt på deras hemsidahttp://www.gumlink.dk/gumlinkcms/da/Competences/Produktion.htm och om tuggummits historia på http://www.gumlink.dk/gumlinkcms/da/AboutGumlink/Historien/Historien+om+tyggegummi.htm#konge

Hur gör man hudkräm och läppcerat på kemitimmen?

Hur gör man hudkräm och läppcerat på kemitimmen?

I Kemisk Tidskrift (numera Kemivärlden) 3/96 Där Kokbok för Kosmetika fanns med recept på krämer och läppstift Du kan också gå in på http://www.shenet.se där du hittar 2500 gör det själv recept, i alfabetisk ordning med bl.a. cerat och olika slag av krämer Ingredienserna kan du beställa från Crearome www.crearome.se

Hur fungerar s.k. värmepåsar? Kan man göra sådana själv?

Hur fungerar s.k. värmepåsar? Kan man göra sådana själv

De "reversibla" värmepåsar som kan köpas i sporthandeln, på Claes Ohlsson eller motsvarande ställen, innehåller natriumacetat trihydrat. Saltet smälter, och tar alltså upp värme, vid ganska låg temperatur, ca 80° C. (Smältan är faktiskt samtidigt en lösning!) När smältan svalnar förmår den inte att ordna strukturen till fast salt utan övergår till en underkyld smälta. Detta gäller om smältan saknar groddar för kristallväxten. Värmepåsarna innehåller en metallbit som ska knickas till, och som skapar en grodd. Att skapa en grodd innebär att knicken ger lite energi till de omgivande klumpiga och trögrörliga acetatjonerna så att de kan röra sig och skapa en mycket liten ordnad region som blir själva grodden. Den energitillförseln kan man också få genom att stöta kolven i bordet. Hantera kolven försiktigt alltså! Vi har också prövat att försiktigt föra över den övermättade lösningen till Eppendorf rör med lock. Då brukar en öppning och stängning av locket ge den kick som behövs för att starta kristallisationen. Pyssligt, men man kan alltså dela ut experimentet till eleverna. Med tillräckligt stor aktiveringsenergi börjar smältan omedelbart stelna och smältvärmet avges igen. Påsen värmer alltså skönt. Den återaktiveras genom att man kokar den 10 minuter i vatten och låter den svalna.

Hur fungerar lim kemiskt?

 

 Jag har valt att göra ett projekt om lim som ett exempel på vardagsprodukter i kemi. Men det är svårt att hitta något kemiskt om lim, utom på försäljningssidor, och dom ger inte mycket information om den kemiska bakgrunden

De äldsta limmade föremålen (egyptiska) är limmade med gyttja, vax och naturharts. De första limmen i egentlig mening var animaliska lim. När djurhudar kokas med kalk (CaO) och vatten omvandlas kollagenet till gluten, som är lösligt i vatten och kan användas som lim. Kaseinlim från mjölk är ett annat gammalt lim.

Syntetiska lim dominerar idag, det första syntetiska limmet var baserat på urea och formaldehyd, senare kom lim gjorda på resorcinol och formaldehyd. De används till metaller och trä, liksom senare beredningar av polyuretanlim.

I teorin limmar två ytor till varandra om de kommer tillräckligt nära (van der Waals krafter). Men inget material är så fullständigt slätt att detta kan inträffa.

 

Ett lim limmar genom att fylla ut ytorna så att denna mekaniska limning kan uppkomma. Vanligare och effektivare är att ytorna limmas ihop genom att

  • limmet löser upp ytorna så att de blir en del av limmet (plastlimning)– en olöslig fog bildas
  • limmet binds till delar av ytornas molekyler t ex isocyanater som reagerar med OH-grupper i trä och bildar uretangrupper
  • limmet och ytan hålls ihop av t ex dipolbindningar (limmet kan ha polära grupper!)

Ett lim är först flytande för att fylla ut , men blir sedan fast genom härdning. Härdningen kan vara fysikalisk, dvs. limmet stelnar –eller limmet kan lösas i lösningsmedel som avdunstar. S k härdlim härdar genom att det bildas ett tredimensionellt nätverk (kemisk process) som gör komponenterna olösliga och värmehärdiga.

 

Enkomponentlim härdar genom att reagera med t ex fukt i luften. Ett exempel är superlimmet cyanoakrylatlim till plast och metall. Härdningen är sekundsnabb och det limmar även ihop fingar! Ett tvåkomponentslim blandas på plats.


Uretanlim är att exempel. Ett isocyanat eller diisocyanat får reagera med en diol .Då bildas polyuretan

 

Epoxylim görs ofta av epiklorhydrin tillsammans med en större diol, BisfenolA.

 

Silikonlim bildar elastiska fogar och ryggraden i polymeren är kisel-syre-kedjor som gör limmet mycket värmetåligt med organiska grupper kopplade till kisel.

 

Polyvinylacetatlim är vattenbaserat och ett vanligt skollim.

Hur förklara oktettregeln i svavelsyra?

Tittade på kovalenta bindningar utifrån oktettregeln. Det fungerade bra så länge som vi håller oss till syrgas, vatten, vätgas, olika alkoholer, estrar osv. Men för svavelsyra så blev det svårt att få ihop det. Om alla syrena sitter runt svavelatomen och två av dem med dubbelbindningar uppfylls ju inte oktettregeln. Hur hänger det ihop?

Man kan se på strukturen för svavelsyra på Wikipedia, t.ex. http://sv.wikipedia.org/wiki/Svavelsyra
Svavet har 6 valenselektroner, 3s23p4
Skolor brukar ofta referera till oktett-regeln, som säger att en atom strävar i sina kovalenta bindningar till oktett för att bli så stabil som möjligt. Nu är ju inte svavelsyra väldigt stabil.
Men oktettregeln fungerar hyfsat bra atomer i för enkla föreningar. När det kommer till svavelsyra fungerar inte oktettregeln med mindre än att man tänker sig en minusladdning på vardera syret och 2+ på svavlet.
Enligt min mening är det detsamma som att säga att oktettregeln inte fungerar.

Kategori: Diverse Allmän kemi