Informationsbrev

KRC publicerar fyra Informationsbrev per år. Kemilärare vid högstadie-, gymnasie- eller komvuxskolor i Sverige kan gratis prenumerera på tidskriften. Du kan även

ladda hem våra informationsbrev i Word- eller i PDF-format.

 

Informationsbrev nr. 82

October 2017

Innehållsförteckning

2   Föreståndarens rader

3   NO-biennalerna 2017

4   Hur gör man TV av kemi?

5   Doktorsavhandling om kemisk bindning

5   Världens roligaste kemilabb

6   Vad är EUSO?

7   Kemiolympiaden 2018 jubilerar – 50:e internationella tävlingen

8   Kemikunskaper ökar anställningsbarheten hos process-    

     teknikelever

9   Ferieskola med tema Matens kemi

10 NT-undervisning för nyanlända elever

11 Övning i kemiska språket

12 Klimatlaborationer – De flesta bakterier andas som vi

13 Stockholms kulturfestival 2017

14 Om kemisäkerhet

14 Nya lektionsmaterial för åk 46 från kemikalieinspektionen

15 Sommaren med Glassen

16 Elektrokemisk analys av metaller i konservburkar etc.

17 Labb är bästa kortformen

18 Experiment ur ”De galna experimentens bok”

19 Kalendarium

Informationsbrev nr. 81

March 2017

2 Föreståndarens rader

3 Berzeliusdaganran

4 EUSO-finalen i Sverige 2017

6 Nationella proven i NO för åk 9

8 Debatten om skolans kunskapssyn fortsätter

9 Vad sker inom naturvetenskap och teknik i Skolverkets uppdrag Nationella Skolutvecklingsprogram?

11 Den svåra konsten att leva

13 Den mättande soppan

14 Den stora svälten

15 Kluriga smaker

16 Science club för åk 6

17 Konsten att göra Bordeaux till Riesling eller Rosé till Sauternes

19 Kalendarium

 

Informationsbrev nr. 80

December 2016
Innehållsförteckning
2 Föreståndarens rader
3 Fotoedslag i höstens verksamhet
4 Om syror och baser, och neutralisation i skolan
6 NO-Biennaler
7 Bokrecensioner
8 Våra nya hemsidor
10 Ulf Ellervik: Fiendens fiende
13 Skumma produkter
15 Julens kemi
17 Lysande alginatbubblor-en lysande idé
19 Kalendarium

Informationsbrev nr. 79

September 2016
Innehållsförteckning
2 Föreståndarens rader
3 Nordisk Kemiolympiad
4 Den 48:e Internationella kemiolympiaden IChO
6 Datum för EUSO
7 Aktuellt från KRC
8 Annons om NO- Biennaler år 2017
9 Lärarenkät om Skolmissionens delbetänkande
10 Ulf Ellervik: magkänsla
12 Medicinskåpet och hemapoteket
13 Hygienexperiment för lägre stadier
14 Vad gör fluor med tanden?
17 Ambassadörer ska länka skolan till forskning
18 Kalendarium

Informationsbrev nr. 78

August 2016

Innehållsförteckning
2 Föreståndarens rader
3 Svenska kemilandslaget uttaget
4 KRC har två nya medarbetare
6. Oscillerande jodklocka
7. Om UKÄ:s rapport
7. Avhoppen från lärrutbildningen
8. Debatt om skolans kunskapssyn
9. En gymnasielärares funderingar kring BFL litteratur
11. Enkät: Hur ska vi rädda skolan och läraryrket?
12. Osten och kemin
12. E/USO finalen i Tartu (Dorpat)

13. Skojeri, lurendrejeri eller bara okunskap?

14. Vardagens hobbykemikalier

16. Två vardagsnära laborationer
19 Kalendarium

Informationsbrev nr. 77

March 2016
Innehållsförteckning
2 Föreståndarens rader
3 Nordiske Kjemilaerningskonferense 2015
5 Formativ bedömning av provresultat
6. Vidskepelse, konspirationsteorier och pseudovetenskap hos svenska folket
8 Berzeliusdagarna 2016
10 EUSO Sverige-finalen
12 Två nya rapporter om den svenska skolan
13 Hårfärgning
15 Färga med naturfärg eller hårfärg
16 Molekylbygge med Avogadro
17 Bestäm kopparhalt med mobilen
19 Kalendarium

Informationsbrev nr. 76

December 2015
Inneh�llsf�rteckningvisa

Informationsbrev nr. 75

October 2015
Inneh�llsf�rteckningvisa

Informationsbrev nr. 74

May 2015
Inneh�llsf�rteckningvisa

Informationsbrev nr 73

April 2015
Inneh�llsf�rteckningvisa