KRC Kompendier

en_hamdfull_smultron.jpg

 KRC har utarbetat ett flertal tematiska kompendier, som stöd för kemiundervisningen. Många finns finns för gratis nedladdning och användnig för skolbruk, men OBS! ej för kommersiellt bruk. Resten kan du beställa till ett förmånligt pris, tills den tryckta upplagan tagit slut. Då kommer även de att finnas på hemsidan för nedladdning.
På denna sida kan du dessutom beställa superabsorbent samt olika plastgranulat tills vårt lager tar slut.

License

Om världen - barn utforskar sin omvärld

Forsattsblad.jpg

Materialet stöder lärare i förskolan och grundskolan åk F-3, att tillsammans med barn utforska den fantasitska värld som naturvetenskapliga upptäckter har gett oss möjlighet att erfara. Vi utgår från jord, luft, eld och vatten, eftersom det beskriver en stor del av vår omvärld. men tanken är att du som lärare ska gå vidare och samla på dig eget material och erfarenheter. Materialet innehåller bl.a. bakgrundsmaterial till naturvetenskapligt arbetssätt med barn i lägre åldrar, fakta om jord, eld, vatten och luft, kopplade experimetföslag och mycket mera.

Se innehållsförteckning

Beställa materialet

Prisinformation: 150 kr

Förbättringsorienterat arbetssätt med verklighetsnära kemi

I texten ges exempel på hur man som lärare kan arbeta med förbättringsorienterad kemiundervisning för att öka förståelse och måluppfyllelse. Denna metodbeskrivning är avsedd att fungera som inspiration - och när den används i undervisningen skall den anpassas för att fungera för respektive lärare och elevgrupp. Då metoden är allmängiltig till sin karaktär kan den fungera som exempel både för grundskola och gymnasium. Ladda ner materialet här

Gymnasiearbete i kemi för Naturvetenskaps- och Teknikprogrammen - Förslag på teman, struktur och bedömning

Kompendiet kan användas som stöd för att handleda elever i deras gymnasiearbete i kemi. Texten utgår från Skolverkets riktlinjer - men det finns även förslag på olika teman och frågeställningar i kemi, verktyg för handledning, själv/kamratbedömning och betygssättning. Här finns länkar till olika didaktiska och pedagogiska hjälpmedel, samt till sidor som kan hjälpa eleven formulera en egen frågeställning för gymnasiearbetet i kemi.

Chem-is-tree, skogsindustriell kemi för gymnasiet

 

Chem-is-tree-small.jpgChem-is-tre
Skogsindustrierna har i samarbete med Ljungbergsfonden och Kemilärarnas Resurscentrum utvecklat ett stödmaterial för dig som undervisar i kemi på gymnasiet.

Det utgör ett urval av skogsindustriella tillämpningar från några av kemins olika huvudområden. Materialet är indelat i olika avsnitt med tillhörande text, övningar, laborationer och demonstrationsförsök. Du laddar ner det som wordfiler och du kan naturligtvis använda det fritt i din undervisning.

Kemihistoriska tablåer

Den kemiska utvecklingen ses både ur ett humanistiskt och ett naturvetenskapligt perspektiv. Den belyser människans successiva strävan att vilja förstå omvärlden. Med kunskaper om kemi och kemins roll i samhället kan vi skapa en större medvetenhet och medverka till ett förändrat synsätt på vår världsbild.
Kemin är en spännande och stimulerande aktivitet som kan ge inspiration och skapa intresse för vidare studier inom naturvetenskapliga områden. Du kan använda filmer om kemins historia i kemiundervisningen
     Introduktion

                    1.Elden

                    2. Alkemi

                    3. Lufttryck Med Robert Boyle och Otto  Guericke

                    4. Flogistonteorin presenteras av Becher och Stahl

                     5. Den moderna kemin Antoine och Marie Lavoisier

                    6. Upptäckten av syre med Scheele och Priestley

                    7. Elektriciteten med Volta och Galvani

                    8. Moderna kemins symboler med Jöns Jacob Berzelius

                    9. Periodiska systemet med Mendelejev

                  10. Organisk kemi

                  11 Atomteorin med Rutherford och Bohr

                  12. Biokemi DNA-strukturen med Rosalind Franklin

                  13 Avslutning/Framtiden

 

Materialet är framtaget och inspelat av Stig Ohlsson och Karin Axberg

Klimatlaborationer

Laborationshäftena "Laborationer på klimat för alla åldrar" och "Experimentera mera på klimat för åk 7-9 och gy".
Kemiskafferiet

Kemiskafferiet

Kemiskafferiet är ett kursmaterial främst tänkt för lärare till elever i lägre åldrar, men materialet kan också användas för undervisning i senare stadier, eventuellt med lite mer formler. Materialet är gratis att laddas ner och användas i undervisningssyfte.

Öppna laborationer

Öppna laborationer

Kompendiet ger förslag på uppgifter som kan användas som öppna laborationer, både för grundskolans och gymnasiets kemiundervisning. T.ex. Vilken disktrasa är bäst? Hur stort är ett andetag?

Se länken nedan för nedladdning!

För "Piller för magsyra" finns ett instick

Kemin i maten

Kemin i maten

Kompendiet behandlar matens kemi och materialet kan användas både i grund- och gymnasieskolan. Materialet innehåller teoritexter om följande områden:

  • bröd
  • mjölk & mjölkprodukter
  • frukt & grönt
  • fetter
  • kött & fisk
  • tillsatser i mat

Dessutom innehåller kompendiet ett 30-tal experimentförslag med tillhörande lärarkommentarer.

Från Raff till Rengöring

Från Raff till Rengöring

Ett material om petrokemisk industri på Sveriges västkust.
Om oljans väg genom raffinaderiet och genom petrokemikomplexet i Stenungsund.

Hela materialet finns tillgängligt under http://www.krc.su.se/raffprojektet/

 

Det finns även en CD med materialet som kan beställas för 50 sek + portokostnader

Beställa materialet

Prisinformation: 50 kr
Ett papper om massa och en massa om papper

Ett papper om massa och en massa om papper

Ett kompendium om tillverkning av papper och pappersmassa. Skickades ut gratis till samtliga högstadie- och gymnasieskolor 1998.

Vad vet Harry Potter om kemi?

Vad vet Harry Potter om kemi?

Som trollkarl kan kemikunskaper vara till stor hjälp. Kemi är och får aldrig bli trolleri. Därför har vi i detta dokument försökt hitta kemin i de trix som Harry Potter gör i sina böcker.

Materiallåda för grundskolan, kompendium

Materiallåda för grundskolan, kompendium

Materiallådan för grundskolan skickades ut till de flesta grundskolor i Sverige sommaren 2002. Här beskrivs tvättmedel, plaster, keramer, minnesmetall m.m.

Kompendiet med teori och laborationsbreskrivningar finns att gratis ladda ner och användas i undervisningssyfte i skolor.

Moderna material

Moderna material

Moderna material för gymnasieskolan.

Vi skriver om plaster, polymerer, glas, keramer, zeoliter(avhärdare), minnesmetall, lysdioder samt hybridbatterier. Teori och laborationsförslag ingår.

Se länken för nedladdning!

Piller, pulver och plåster

Piller, pulver och plåster

Ett kompendie som presenterar laborationer med läkemedelstema.

Materialet innehåller många laborationstips på temat receptfria läkemedel, apoteksvaror och biologiska funktioner att ösa inspiration ur. Det innehåller också ett avsnitt om läkekonstens historia. Elever känner ofta starkt inför piller, både för och emot. Du kan använda laborationer t.ex. om hur lakrits påverkar blodtrycket, hur tänderna skyddas av flour, koppling mellan mat och läkemedel samt visa hur man analyserar spårämnen. Kompendiet innehåller också en hel del teori.  

Beställa materialet

Prisinformation: 100 kr
Laborationer för gymnasiets B-kurs

Laborationer för gymnasiets B-kurs

Kompendiet med laborationer för kurs B täcker inte allt man kan göra i kurs B. Tvärtom har vi undvikit att ta med laborationer som vi tror att de flesta lärare känner till sen förut.

Laborationerna kommenteras med våra utprovares reaktioner och tips. Kompendiet omfattar elevbeskrivningar, lärarkommentarer, några reaktionsmekanismer, bredvidläsning, några sidor med strukturformler av färgämnen och indikatorer.

Vid beställning får du materialet på en CD skiva där texten är skriven i Word och Excell tillsammans med ett tryckt kompendium

Beställa materialet

Prisinformation: 250 kr
VG-uppgifter för gymnasiet Kemi A (inkl CD)

VG-uppgifter för gymnasiet Kemi A (inkl CD)

1995 gick KRC ut med ett upprop till alla gymnasielärare i kemi om att skicka in provuppgifter som man bedömde vara på VG-nivå. Vi fick in bidrag från 40% av landets gymnasieskolor. 15 gymnasielärare från hela landet granskade, kategoriserade och bedömde uppgifterna efter olika kriterier:
Resultatet blev ett kompendium med ca 400 deluppgifter. En del uppgifter är inte längre aktuella, men många kan säkert ändå användas för Kemi 1 i gymnasiet. Du kan gratis ladda ner dem här för undervisningssyfte.

Kemikalier: Polyvinyl alkohol film (PVOH)

Kemikalier: Polyvinyl alkohol film (PVOH)

Plast som löser upp sig i vatten. En perfekt tvättsäck för svår sjukhustvätt -man slipper ta i de smutsiga kläderna. Vad annat kan det användas till? Låt eleverna fundera. Ett blad med genomskinlig, ofärgad plast. Räcker till ca 25 laborationer.

Se fil med laborationsförslag och teori.

Beställa materialet

Prisinformation: 20 kr
Kemikalier: 0.2 kg superabsorbent

Kemikalier: 0.2 kg superabsorbent

Vattenuppsugande polymer som kan användas till mycket. Inte minst inom undervisningen som exempel på plastmaterial med speciella egenskaper.  Teori och  laborationsförlsag hittat du i länken nedan!

Beställa materialet

Prisinformation: 100 kr
Kemikalier: Plastgranulat

Kemikalier: Plastgranulat

PE, PP, PS, PVC, polyamid i påsar om ca 150 gram. Undersök plasternas olika utseende, form och egenskaper

Om du endast önskar en viss sorts plastgranulat - ange det som kommentar vid beställningen.

Se teori och laborationsförlag i länken nedan!
Om man vill undersöka PET, kan man klippa granulat ur en PET-flaska.

Beställa materialet

Prisinformation: 120 kr