Leveransinformation

Om det av någon anledning uppstår en extra fördröjning med leveranser av ett material kommer detta att visas här.

Då du beställer material från KRC gäller följande:

Vissa material distribueras genom att du skickar in ett adresserat och frankerat kuvert till KRC. Om så är fallet för den beställning du gör meddelas detta vid beställningen.

 

Om beloppet understiger 300 sker betalningen med hjälp av postgiroblankett som medföljer leveransen. Betala inom 15 dagar.
Om beloppet överstiger 300 sker betalningen mot faktura (ev. faktureringsavgift 25 kr). Då måste du ange skolans organisationsnummer för att kunna slutföra beställningen.


Vid alla beställningar måste du ange en e-postadress, till vilken vi kan skicka en bekräftelse på att vi mottagit din beställning. Om e-postadressen är felaktig (och du således inte får bekräftelsen) kommer beställningen att raderas ur systemet.


Materialet skickas så snabbt vi hinner (vid helg- och semestertider blir det en fördröjning). Om du har frågor om din beställning bör du uppge det beställningsnummer du får i bekräftelsen.