Säkerhet i undervisning

sakerhet.jpg

 

Säkerhetstänkande är mer än att uppfylla lagens bokstav!

 

Att arbeta som kemilärare innebär bl.a. att ta ett stort ansvar för säkerheten i klassrummet alternativt laborationssalen. För att uppdatera dig om vilka faktorer som behöver beaktas rekommenderas Arbetsmiljöverkets bok Så arbetar vi med kemikalier i skolan.
Du kan även få olika tips kring säkerhetsfrågor i spalten till vänster


Laboratory saflety Guidlines enl LSI

40 råd till säkerhestänkande

Översättning till svenska. Hur man organiserar ett säkerhetstänkande på en skola eller ett labb.