scientist-minifig-sm (kopia).jpg

KRC:s databas med laborationer

På grund av kvardröjande problem efter serverkraschen kan det vara svårt att hitta de laborationer du söker. Skriv till viviann@krc.su.se och berätta vilken laboration du inte hittade så försöker jag hjälpa dig med den.

KRC har genom åren publicerat ett stort antal laborationer. De flesta av dessa finns publicerade i våra informationsbrev och/eller i våra kompendier. Några laborationer hittar du även på denna sida. Om du söker efter speciella laborationer för kemiundervisningen kan du skicka en fråga till vår frågelåda. KRC har en stor databas med laborationer att välja ifrån, och vi deltar gärna i den pedagogiska diskussionen.

« förra
 

Värmebehandling av järn

Undersök järnets olika egenskaper vid olika uppvärmingar/avkylningar
Lämpad för: HögstadietGymnasiet

Tomtebloss

Laborationen kräver tillstånd av MSB (www.msb.se)
Lämpad för: HögstadietGymnasiet

Tolkning av blodspår

 

Tolka ett slagsmäl med hjälp av blodstänk (ketschup)

Lämpad för: Högstadiet

Skogsindustriell kemi för gymnasiet, Chem-is-tree

 

Chem-is-tree.jpg
Chem-is-Tree

Skogsindustrierna har tillsammans med Kemilärarnas Resurscentrum och Ljungbergs fond utvecklat ett stödmaterial om några skogsindustriella tillämpningar, som lämpar sig för gymnaisets kemikurser. Läs mer på http://www.skogsindustrierna.org/framtid/larare/kemilaromedel om avsnitt som berör syra-bas, organisk kemi, kemisk bindning, biokemi och en hel del laborationer, demonstarationer och övningar

 

 

Lämpad för: Gymnasiet

Separationsförsök

Öppen lab. Separera dessa fyra ämnen.
Lämpad för: Gymnasiet

Salivtest

Utvecka en metod för salivtest. Naturvetenskapligt arbetsätt

Rening och flockning i reningsverk

Visa hur ett vattenreningsverk fungerar
Lämpad för: HögstadietGymnasiet

Öppna labbar

Kompendium med laborationer som inspirerar till ett öppnare arbetssätt. För både högstadiet & gymnasiet.

Om glas och att färga glas

Tillverka ett glas av borax
Lämpad för: Gymnasiet

Nytt försök om försvinnande blått

 Demonstraionen med askobinsyra och metylenblått på två sätt

« förra