scientist-minifig-sm (kopia).jpg

KRC:s databas med laborationer

På grund av kvardröjande problem efter serverkraschen kan det vara svårt att hitta de laborationer du söker. Skriv till viviann@krc.su.se och berätta vilken laboration du inte hittade så försöker jag hjälpa dig med den.

KRC har genom åren publicerat ett stort antal laborationer. De flesta av dessa finns publicerade i våra informationsbrev och/eller i våra kompendier. Några laborationer hittar du även på denna sida. Om du söker efter speciella laborationer för kemiundervisningen kan du skicka en fråga till vår frågelåda. KRC har en stor databas med laborationer att välja ifrån, och vi deltar gärna i den pedagogiska diskussionen.

Separation och diffusion

Separation av två färger med kolonnkromatografi

Separation av två färger med papperskromatografi

Kolliderade moln av färg.

Läckande ballonger

Hur fort diffunderar ammoniakgas? 
Kategori: Mikrolabbar
Lämpad för: HögstadietGymnasiet

salter

Salter bildandet , reaktionssätt, sönderdelning och analys

Tillverka ett salt av en syra och en metall

Tillverka ett salt av en syra och en metall

Tillverka ett salt av en syra och en metalloxid.

Tillverka ett salt av en syra och metallkarbonat

Sönderdelning av ammoniumkarbonat

Sönderdelning av kopparkarbonat

Är metalloxider sura eller basiska och lösliga?.

Tillverkning och testning av saltsyra.

Tillverkning och testning av salpetersyra.

Reagens för sulfatjoner och kloridjoner

Kategori: Mikrolabbar
Lämpad för: HögstadietGymnasiet

Redoxreaktioner

Reaktion mellan koppar och syre.

Reaktion mellan svavel och syre.

Reaktion mellan magnesium och syrgas.

Reduktion av kopparoxid.

Metallers reaktioner med metallsalter i lösning.

Tillverkning av järnklorid.

Tillverkning av kopparklorid 
Kategori: Mikrolabbar
Lämpad för: HögstadietGymnasiet

Reaktionshastighet-, jämvikts- och entalpireaktioner

Reaktionshastighet och hur den kan påverkas.

Reaktionshastighet och hur katalysator påverkar

Reaktionshastighet och koncentration.

Entalpiförändring vid reaktion mellan syror och stark bas.

Effekten på pH på kromat/dikromatjämvikt

Kemisk jämvikt -joneffekten.

Kemisk jämvikt

Kategori: Mikrolabbar
Lämpad för: HögstadietGymnasiet

Periodiska systemet

Reaktion mellan metaller från grupp 1 och 2 med vatten.

Reaktiviteten hos grupp 7 – Halogenerna.

Flamtest av metalljoner

Löslighet av metallsulfater från grupp 2 
Kategori: Mikrolabbar
Lämpad för: HögstadietGymnasiet

Organisk kemi

”Torr”-Laboration i organisk kemi

Etyn, etylen eller acetylen.  Många namn för samma förening!

Test på omättade kolväten.

Alkoholers egenskaper

Estersyntes.

Tester för att identifiera primära, sekundära och tertiära alkoholer

Test på aldehyder och ketoner

Typiska reaktioner för några organiska ämnesklasser

Funktionella gruppers löslighet
Kategori: Mikrolabbar
Lämpad för: Gymnasiet

Miljölabbar

Tillverka och identifiera svaveldioxid.

Tillverka och identifiera vätesulfid.

Tillverka och identifiera vätesulfid.

Svaveldioxid och miljöpåverkan.

Tillverka och identifiera vätesulfid.

Tillverka och identifiera vätesulfid.

Svaveldioxid och miljöpåverkan 
Kategori: Mikrolabbar
Lämpad för: HögstadietGymnasiet

Gaser

Laborera med gaser i halvmikro och mikroskala

Tillverkning och testning av syrgas.

Tillverkning och testning av vätgas.

Tillverkning och testning av klorgas.

Tillverkning och testning av egenskaper hos koldioxid.

Del 1 Tillverkning av koldioxid genom sönderdelning av ett karbonat

Del 2 Produktion av koldioxid under respirationen.

Del 3 Lös koldioxid i vatten.

Del 4 Effekten av koldioxid vid förbränning.

Tillverkning av ammoniak.

Tillverkning av kvävedioxid 
Kategori: Mikrolabbar
Lämpad för: HögstadietGymnasiet

Allmänna rekomendationer för mikrolabbar

Tips om upplägg och utrustning för mikrolabbarna. Läs detta först!
Kategori: Mikrolabbar
Lämpad för: HögstadietGymnasiet