scientist-minifig-sm (kopia).jpg

KRC:s databas med laborationer

På grund av kvardröjande problem efter serverkraschen kan det vara svårt att hitta de laborationer du söker. Skriv till viviann@krc.su.se och berätta vilken laboration du inte hittade så försöker jag hjälpa dig med den.

KRC har genom åren publicerat ett stort antal laborationer. De flesta av dessa finns publicerade i våra informationsbrev och/eller i våra kompendier. Några laborationer hittar du även på denna sida. Om du söker efter speciella laborationer för kemiundervisningen kan du skicka en fråga till vår frågelåda. KRC har en stor databas med laborationer att välja ifrån, och vi deltar gärna i den pedagogiska diskussionen.

salter

Salter bildandet , reaktionssätt, sönderdelning och analys

Tillverka ett salt av en syra och en metall

Tillverka ett salt av en syra och en metall

Tillverka ett salt av en syra och en metalloxid.

Tillverka ett salt av en syra och metallkarbonat

Sönderdelning av ammoniumkarbonat

Sönderdelning av kopparkarbonat

Är metalloxider sura eller basiska och lösliga?.

Tillverkning och testning av saltsyra.

Tillverkning och testning av salpetersyra.

Reagens för sulfatjoner och kloridjoner

Kategori: Mikrolabbar
Lämpad för: HögstadietGymnasiet

Salt och fett i chips

Bestäm halten salt och fett o olika potatischips
Kategori: Livsmedelskemi
Lämpad för: HögstadietGymnasiet

Salivtest

Utvecka en metod för salivtest. Naturvetenskapligt arbetsätt

Rödkålsindikator

Bra enkelt sätt att tilverka indikator av rödkål

Rödkålens färger vid olika pH

Visa rödkålens alla färger vid olika pH med hjälp av salter
Lämpad för: HögstadietGymnasiet

Rödkål och gas i påsen

Studera färgförändring i rödkålsindikatorn och när gas bildas.

Risker med kalciumkarbid

Kan is och kalciumkarbid brinna? Ja och det sotar
Lämpad för: HögstadietGymnasiet

Rinner vattnet över?

Visa att is har lägre densitet an vatten

Rickepumpen

Hur fungerar en vanlig rickepimp