scientist-minifig-sm (kopia).jpg

KRC:s databas med laborationer

På grund av kvardröjande problem efter serverkraschen kan det vara svårt att hitta de laborationer du söker. Skriv till viviann@krc.su.se och berätta vilken laboration du inte hittade så försöker jag hjälpa dig med den.

KRC har genom åren publicerat ett stort antal laborationer. De flesta av dessa finns publicerade i våra informationsbrev och/eller i våra kompendier. Några laborationer hittar du även på denna sida. Om du söker efter speciella laborationer för kemiundervisningen kan du skicka en fråga till vår frågelåda. KRC har en stor databas med laborationer att välja ifrån, och vi deltar gärna i den pedagogiska diskussionen.

Test på chokladens egenskaper

Demo eller undersökande lab. Hur chokladens textrur förändrad vid värmning.
Lämpad för: HögstadietGymnasiet

Syra-bas, för förklaring av mass- eller molförhållande

Mät bildad mängd koldioxid av bikarbonat hos olika syror och bestäm molförhållandet hos syran
Lämpad för: Gymnasiet

Syntes av malakitgrönt, verdigris och ultramarin

Tillverka klassiska färger som man gjorde förr
Kategori: Kemihistoria

Syntes av indigo

2 varianter syntes av indigo
Kategori: Organisk kemi
Lämpad för: Gymnasiet

Syntes av basiskt kopparsulfat genom tritrering

 

Tillverka kopparsulfat

Lämpad för: Gymnasiet

Svavelsyra fräter

aVisa att svavelsyra förkolnar organiska ämnen
Lämpad för: HögstadietGymnasiet

Svarta burken - Hur fungerar den?

Ha en hypotes om hur det ser ut inuti, fast vi inte kan se!

Lämpad för: HögstadietGymnasiet

Svarta burkar - hur ser de ut inuti?

Hur kan vi förstå sånt som vi inte ser?
Lämpad för: Gymnasiet

Strukturen på ett protein

Visa primär, sekundär, tertiar och kvartenär strukturen på proetin med presentsnören
Kategori: Biokemi
Lämpad för: Gymnasiet

Storm i havet

Visa på polära och ickepolära lösningmedel
Kategori: VattenBindningar mm