Organisationer & adresser

 

http://www.skolverket.se/

Skolverket

Adress, tel

http://www.skolverket.se/

 

 

http://www.av.se/

Arbetsmiljoverket

Adress, tel

http://www.av.se

 

 

http://www.chemsoc.se/

Svenska Kemistsamfundet

Adress, tel

http://www.chemsoc.se/

 

 

Skolkemi,  resurscentrum för kemi i skolan

Adress, tel

http://school.chem.umu.se/

 

 

lmntlogga2.jpg

LMNT- Riksföreningen för Lärarna i matematik, Naturvetenskap och Teknik

Adress, tel

http://www.lmnt.org

 

 

kemikalieinspekt_logga.jpg

Kemikalieinspektionen

Adress, tel

http://www.kemi.se/

 

 

http://nobelprize.org/

Nobelprize

Adress, tel

http://nobelprize.org/

 

 

http://www.fysik.org/

Nationellt resurscentrum för fysik

Adress, tel

http://www.fysik.org/

 

 

http://www.bioresurs.uu.se/

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik

Adress, tel

http://www.bioresurs.uu.se/

 

 

http://www.fass.se/

Läkemedelsportalen Fass.se

Bakom Fass.se står Läkemedelsindustri-föreningens Service AB, LIF, som är branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag verksamma i Sverige.

http://www.fass.se/

 

 

http://www.slv.se/

Livsmedelsverket

Adress, tel

http://www.slv.se/

 

 IKEM 

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

besöksadress: Storgatan 19

Postadress: Box 55915 | SE 102 16 Stockholm

 tel: +46 (0)10-455 38 50

http://www.ikem.se

 

logo_lektion.jpg

Lektion.se

Adress, tel

http://www.lektion.se/

 

 

ncm2.jpg

Nationellt Centrum för Matematikutbildning

Adress, tel

http://ncm.gu.se/

 

 

logga_msb.jpg

Myndigheten för samhällskydd och beredskap

Adress, tel

http://www.msbmyndigheten.se/

 

 

kva.jpg

Kungliga Vetenskapsakademien

Adress, tel

http://www.kva.se/

 

 

loggo_nta.jpg

Naturvetenskap och Teknik för alla (NTA)

Adress, tel

http://www.nta.kva.se/

 

 

loggo_lankskafferiet.jpg

Länkskafferiet

Adress, tel

http://lankskafferiet.skolverket.se/

 

 

loggo_rsc.gif

Royal Society of Chemistry

Adress, tel

http://www.rsc.org/

 

 

Forskarskolan.jpg

Forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens didaktik

Adress, tel

www.isv.liu.se/fontd

 

 

ase.jpg                    

         The Association for Science Education

                                                        Brittisk organisations för Naturvetenskaplig
                                                        utbildning

                                                        Adress, tel
                                                        http://www.ase.org.uk/

 

 

 

 

TN_logotyp_master.png                     Teknik och Natur
                     En resurs för Skola och Förskola

                                                                 http://www.teknikochnatur.se/