KRCs kurser 2017

- klicka på kurstiteln för anmälan och mer info.

Syntes och analys-två sidor av samma mynt, 17-18 augusti

Aug 17, 2017
Kursen är lämpad för: (främst) gymnasiets kemilärare
Kurs för gymnasiekemilärare om syntes och analys av produkterna, på KRC 16-17 augusti. I kursen ingår lunch och fika båda dagarna, samt laborationsmaterial och spektroskopiska data.

Demonstrationer och laborativa prov i kemi

Jun 15, 2017
Kursen är lämpad för: kemilärare i åk 7-9 eller i ke 1 på gymnasiet

Vi visar och testar ett stort antal demonstrationer och diskuterar experimentens betydelse i undervisningen.

Dessutom genomför vi laborativa prov, bl.a. från NP i kemi för åk 9. Vi diskuterar värdet av laborativa prov, samt organisation och bedömningsproblematik i samband med dessa. Material som hänför sig till kursen ingår, liksom KRC:s kompendium ”Piller, pulver och plåster”

 

Kursen går 15-16 juni, med avslut kl. 12 på fredagen. Lunch på torsdagen ingår i priset, samt fika båda dagarna. På torsdagskvällen kan man (på egen bekostnad) delta i en sits på en förbeställd restaurang.

 

Att undervisa NV utan ett gemensamt språk

Aug 14, 2017
Kursen är lämpad för: Lärare som arbetar med NV-undervisning för nyanlända elever på högstadiet eller på gymnasiets språkintroprogram.

Hur gör man? En dag för utbyte av erfarenheter och idéer för lärare som arbetar med NV-undervisning för nyanlända elever på högstadiet eller på gymnasiets språkintroprogram.


Dagen är gratis, men vi vill gärna att du anmäler dig här https://goo.gl/forms/mcUNh2LuyCFqjpbp1 dels för att veta hur stor sal vi behöver och dels för att vi vill få undersöka lite vilka frågor som ska prioriteras under dagen.