KRC Kalendarium

Att undervisa NV och TK utan ett gemensamt språk

Aug 14, 2017 - Aug 14, 2017
9-16

Hur gör man? En dag för utbyte av erfarenheter och idéer för lärare som arbetar med NV- och TK-undervisning för nyanlända elever på högstadiet eller på gymnasiets språkintroprogram.


Dagen är gratis (exklusive lunch), men antalet platser är begränsat. Anmäler dig senast 5 augusti här https://goo.gl/forms/mcUNh2LuyCFqjpbp1 dels för att veta hur stor sal vi behöver och dels för att vi vill få undersöka lite vilka frågor som ska prioriteras under dagen.

Syntes och analys-två sidor av samma mynt, 17-18 augusti

Aug 17, 2017 - Aug 18, 2017

Kurs för gymnasiekemilärare om syntes och analys av produkterna, på KRC 16-17 augusti. I kursen ingår lunch och fika båda dagarna, samt laborationsmaterial och spektroskopiska data.

KURSEN ÄR FULLSATT!

Kurs om elektrokemi 31 oktober för kemilärare i åk 7-9 och på gymnasiet .

Oct 31, 2017 - Oct 31, 2017

Endagskurs för kemilärare ordnas på på Stockholms universitet, KRC. Lasse Eriksson introducerar ett nytt material och inspirerer lärare att jobba med elektrokemi i olika former.

 

Kursen startar ca. kl 09.30 och pågår till ca. 16.00. Se program. Deltagarna får ett nytt kursmaterialet i tryckt form.