Om KRC

 

Kemilärarnas Resurscentrum(KRC) är ett nationellt resurscentrum och en satsning av Utbildningsdepartement samt Stockholms Universitet, verksamt sedan 1 juli 1994. KRC har nära kontakter bl.a. till Svenska Kemistsamfundet och näringslivets branschorganisationer.

 

Verksamheten är nationellt inriktad, men har endast ett knappt ekonomiskt stöd av statsmakten, ca 1,8 miljoner SEK/år. Stockholms universitet ger oss också ett ekonomiskt stöd och resten måste vi ta in i forma v avgifter.

KRC stöder kemilärare i hela grundskolan och i gymnasieskolan med syfte att främja en stimulerande, intressant och aktuell undervisning. Stödet till kemilärarna omfattar bl.a. att utarbeta och ge tips om experiment och andra undervisninsmaterial, ge information om kemins roll för samhälle och miljö, ge information om nya forskningsresultat samt bevaka och ge råd om säkerhetsfrågor och kemiska frågor, att initiera och genomföra fortbildning för skolans lärare, samt att främja ökade kontakter mellan skolan och kemibaserad industri.

Verksamhetsberättelser från KRC

år 2014

år 2015

år 2016