KRC's Personal

Jenny Olander

Jenny Olander

Föreståndare
Tel: 0812076549
Jenny är KRCs föreståndare fr.o.m. 1 januari 2017. Jag är Fil Dr. från Uppsala universitet (materialkemi), och har Lärarexamen sedan år 2007. Innan jag blev föreståndare för KRC jobbade jag på Danderyds gymnasium som lärare i kemi och matematik.
Cecilia Stenberg

Cecilia Stenberg

projektledare
Tel: 072 1474415
Mobil: 0706764366
Cecilia är tekn. lic. (KTH) i polymerteknologi, och gymnasielärare i kemi och matematik på Kungsholmens gymnasium. Hon är aktiv inom den svenska Kemiolympiaden sedan 2007. Cecilia kommer att ta över som lärare på 4,5 hp distanskursen "Säkerhet för skolans kemi- och NO-undervisning"
Camilla Mattsson

Camilla Mattsson

Projektledare
Tel: 072 1474415
Camilla arbetar 30 % på KRC. Camilla är speciellt intresserad av neurokemi och biokemi. Hon har undr flera år varit lärare på 4,5 hp distanskursen "Säkerhet i skolans kemi- och NO undervisning" men kommer framöver att koncentrera sig på Informationsbrevet.
Nils-Erik Nylund

Nils-Erik Nylund

projektledare
Mobil: 0739064862
Nils-Erik Nylund är gymnasielärare i kemi, biologi och matematik. Han jobbar 40 % på KRC och 50 % på Östra Reals gymnasium. Hans specialintresse inom kemiundervisning är experiment och demonstrationer. Nils-Erik (alias Nisse) är också aktiv inom LMNT.
Malin Nilsson

Malin Nilsson

projektledare
Malin är sjukledig. Malin är FD i biokemi/molekylär biologi och kemilektorslänk, och gymnasielärare i kemi och biologi.
Lars Eriksson

Lars Eriksson

Universitetslektor
Tel: 08-162394
Lasse jobbar med ett elektrokemiprojekt för KRC. Det handlar om uppdatering av vårt elektrokemi material och fortbildningskurser, som ordnas på basen av materialet. Lasse är lektor i oorganisk kemi, och undervisar i grundutbildningens delkurser samt på avancerad nivå om diffraktion, både enkristalldiffraktion respektive pulverdiffraktion.
Vivi-Ann Långvik

Vivi-Ann Långvik

f.d. unversitetslektor, föreståndare
Vivi-Ann var föreståndare på KRC under åren 2002-2017. Hon har gått i pension fr.o.m. 1 maj 201 och hoppar bara sporadiskt in med kurser eller skriverier Vivi-Ann har organisk kemi, miljökemi och molekylär biologi som inriktning, med ett specialintresse för didaktik inom kemi- och NV-undervisningen, både på nationell och internationell nivå.
Karin Axberg

Karin Axberg

Projektledare, lektor i kemi på gymnasium
Karin har gått i pension, men hoppar in som vikarie ibland