Självstudier

För att hjälpa er som vill jobba med säkerhet men inte har tid eller möjlighet att gå på kurs har vi plockat ihop ett material som kan användas för självstudier, gärna i lärargrupp.

 

För att komma igång kan man starta med att läsa igenom Så arbetar vi med kemikalier i skolan (KiS). Sen kan man läsa dokumenten nedan, de kommer i samma ordning som i KiS och är till stora delar direkt tagna ur KiS. Dessutom finns tips, som vi fått från skolor eller själva noterat som behövliga, inbakade i dokumenten

 

1. Regler och tillsyn

2. Kemikalier

3. Utrustning

4. Beredskap & åtgärder vid olycka

5. Riskbedömningar

6. Förslag till säkerhetspärm