Lösningen på ett uppvärmningsproblem - Aluminiumblock!

- ett lätthanterligt alternativ till sandbad


ALublock_small.jpgOm man vill ha en jämn uppvärmning utan låga och ev. med magnetomrörning kan man använda ett aluminiumblock med borrade hål. Blocket placeras på magnetomrörare med uppvärmning. Aluminium leder värme bra och är inte magnetiskt. Omrörning sker alltså problemfritt. Vi har funnit att aluminiumblock är enklare att använda vid uppvärmning än ett sandbad. Man kan borra hål anpassade till olika provrör. Provrören står stabilt. Bilder visar vår konstruktion, som är gjord för två olika dimensioner av provrör med avledningsrör.

 

Hålen slutar ca 1 cm ovanför bottenplattan. Vi använder blocket vid laborationen "elimination av vatten från 2-butanol", vilket kräver temperaturkontroll. (Se vårt "labkompendium för kurs B") Därför har vi också borrat ett diagonalställt hål för en digitaltermometer (en enkel typ vars maxtemp är 150 C)

 

Utgångsmaterialet är en aluminiumcylinder med diameter 7 cm och höjden 4 cm. Det är enkelt att borra i aluminium som är ett mjukt material, och vi tror säkert att många skolor har villiga elever på någon yrkeslinje som kan hjälpa till, eller kanske en intresserad tekniker i skolan.En aluminiumcylinder som denna betalas som råvara (sågad stång) efter kilopris. KRC kan inte åta sig att sända ut material. Kontakta något metallbolag i skolans närhet (se under "metaller säljes"). Man kan också svarva ur block som dessa till att passa rundkolvar i små storlekar, men svarvning är ett snäpp svårare och dessutom behövs olika block till olika storlek på rundkolvar. Sådana block finns också att köpa.Vad kostar det?

 

Magnetomrörare med värme är mycket bekvämt. Blocket passar på omrörare för microscale (ca 1500:-) och normalstora (ca 4000:-) Ungefärligt pris för en sågad aluminiumcylinder med ovan angivna mått i Stockholmstrakten: 32:- st om man köper 100 st, enstaka blir förstås något dyrare. Digital termometer -50 0C - 150 0C finns hos Göteborgs Termometerabrik (190:-) , som också säljer via Claes Olsson (168:-) och Nacka Läromedel. Det finns också en termometer -10 0C till 200 0C, samma inköpsställen ( 99:-). (Det är roligare att kunna mäta till -50 0C, t ex köldbad!) Rabatt för storbeställningar (100 st) hos fabrikanten.