Indikatorers omslagspunkter och framställning av lösningar

- Nedan visas indikatorers omslagspunkter samt tips på framställning av diverse lösningar.

 

 

Indikator

pH intervall

Färgförändring (syra -> bas)

1.

Tymolblått

1.2-2.8

Röd-gul

2.

Metylorange

2.1-4.4

Orange-gul

3.

Bromkresolgrön

3.7-5.7

Gul-blå

4.

Metylrött

4.2-6.3

Röd-gul

5.

Bromthymolblått

6.0-7.6

Gul-blå

6.

Fenolrött

6.4-8.0

Gul-röd

7.

Kresolrött

7.2-8.8

Gul-röd

8.

Fenoftalein

8.3-10.0

Färglös-röd

9.

Alizaringul

10.1-12.0

Gul-röd

 

Framställning av indikatorlösningar (i alfabetisk ordning)

 

Alizaringul (9)

Ta 0.01 g alizarin gult GG (3-karboxy-4-hydroxy-3´-nitroazobensen) och lös i 100 ml dest. vatten.

Bromkresolgrönt (3)

Ta 0.02 g av natriumsaltet (3´,3´´,5´,5´´-tetrabromo-m-kresolsulfonftalein) och lös i 100 ml vatten.

Bromthymolblått (5)

Ta 0.04 g av natriumsaltet (3´,3´´.bibromothymolsulfonftalein) och lös i 100 ml dest. vatten.

Kresolrött (7)

Lös 0.04 g kresolrött (o-kresolsulfonftalein) i 25 ml 95%-ig etanol, och späd till 100 ml med dest. vatten.

Metylorange (2)

Ta 0.01 g metylorange (natrium-4-(4-(dimetylamino)fenylazo)-bensensulfonat och lös i 100 ml dest. vatten.

Metylrött (4)

Ta 0.02 g metylrött 2-(4-(dimetylamino)fenylazo)-bensoesyra och lös i 60 ml 95 %-ig etanol, och späd till 100 ml med dest. vatten

Fenolrött (6)

Ta 0.04 g av natriumsaltet (fenolsulfonftalein) och lös i 100 ml dest. vatten.

Fenolftalein (8)

Ta 0.05 g av fenolftalein (3,3-bis(p-hydroxyfenyl)ftallid) i 50 ml 95%-ig etanol och späd lösningen till 100 ml med dest.vatten.

Thymolblått (1)

Ta 0.04 g av natriumsaltet (natrium thymolsulfonftalat) och lös i 100 ml dest. vatten.

Universalindikator I

Ta 0.02 g metylorange, 0.04 g metylrött, 0.08 g bromthymolblått, 0.10 g thymolblått och 0.02 g fenolftalein i 100 ml 95%-ig etanol.

Universalindikator II, Yamada´s indikator

Ta 0.0025 g thymolblått, 0.006 g metylrött, 0.03 g bromthymolblått och 0.05 g fenolftalein i 50 ml 95%-ig etanol. Tillsätt 0.01 M natriumhydroxid tills lösningen blir grön, och späd till 100 ml med dest. vatten.

 
Uppgifterna är från Chemical demonstrations - A Handbook for Teachers of Chemistry Bassam Z. Shakhashiri 1989 ISBN 0-299-11950-5