Beredning av kalkvatten

- ett alternativ för dig som vill slippa filtrera...


För den som vill slippa filtrera kalkvatten kommer här ett tips på alternativ beredning av kalkvatten. Istället för att lösa Ca(OH)2 i vatten löser man CaCl2 och tillför NaOH tills man når löslighetsgränsen för Ca(OH)2. Man får då en klar, mättad lösning av Ca(OH)2 (aq). Kalkvattnet innehåller alltså även Na + och Cl - (var medveten om detta så att Cl - inte stör).

För beredning av 1 dm3 kalkvatten:

  1. Utgå från lösligheten för Ca(OH)2 : 1,53 • 10 -3 mol/100 g.
  2. I 1000 g H2O löser sig således 0,0153 mol Ca2+ och 0,0306 mol OH- .
  3. 0,0153 mol Ca2+ motsvaras av 1,7 g CaCl2 (111 g/mol) eller 2,2 g CaCl2 • 2 H2O (147 g/mol).
  4. Lös den invägda kalciumkloriden i knappt 1 dm3 vatten.
  5. Tillför under omrörning ca 30 cm3 NaOH (1 mol/dm3 ) i små portioner till den vita slöjan av Ca(OH)2 (s) inte längre löser sig.


OBS! Om vattnet är hårt kan man inte tillföra lika mycket NaOH. Med tiden kommer naturligtvis CO2 att lösa sig i kalkvattnet, vilket gör den grumlig. Se till att förrådsflaskan är ordentligt tät!