Pipetthållare till kemiflaskor

Många lärare som har deltagit i Resurscentrums studiedagar har varit tacksamma för följande tips.

 

 

Pipetthallare_small.jpg
Pipetthållare

När man använder vätskor är det alltid ett problem var man skall lägga pipetterna. Ofta använder man fler pipetter än nödvändigt - därför att man har glömt vilken pipett som tillhör respektive kemikalie.

 

Ibland händer det att eleverna använder en och samma pipett för alla kemikalieflaskor. Följden är att kemikalierna blir oanvändbara. Genom att tejpa fast små provrör som pipetthållare på kemikalieflaskorna sparar man både tid och pengar. Dina elever kommer att uppskatta att det finns en fast plats för varje pipett. En tejprulle och en sax till varje kemisal!