Återkommande kemievenemang

 

Berzelius-dagarna

Berzelius-dagarna ordnas för kemiintresserade gymnasieelever. Berzeliusdagarna bygger helt på sponsorer. Framför allt är det industri med kemisk anknytning som skänker dessa s k Berzeliusstipendier, men också fonder, skolor, kommuner, organisationer och andra finns på vår sponsorlista.

Berzelius dagarna

 

EUSO

Euso (European Union Science Olympiad) är en EU-olympiad i naturvetenskap. Tävlingen är uppbyggd som en lagtävling där tre elever samarbetar för att lösa praktiska, laborativa uppgifter som blandar biologi, fysik och kemi. I Sverige tas de tävlande ut genom individuella test i år 9. De 18 bästa av alla, som genomför detta test går vidare till svensk final. De sex bästa där ingår i våra två svenska lag.

EUSO

 

Kemins Dag

Kemins Dag är ett årligen återkommande evenemang, som ordnas av Plast- och kemiföretagen, en branschorganisation för kemiuindustrin i Sverige. Målsättningen är att väcka och sprida intresse för kemi. Varje år är det ett nytt tema för dagarna.

Kemins Dag

 

Kemiolympiaden

Den Internationella kemiolympiaden har hållits varje år sedan 1969. Från början deltog endast östeuropeiska länder. Sverige har deltagit sedan 1974 och var då första västland. När Sverige år 1982 arrangerade tävlingen deltog 17 nationer. Tävlingen har nu blivit världsomfattande

Kemiolympiaden

 

Kungliga Vetenskapsakademins lärardagar

KVA ordnar bl.a fortbildning för lärare

Kungliga Vetenskapsakademins lärardagar publiceras på Skolverkets hemsidor. Se www.skolverket.se


Scheele-dagar

För att öka intresset för naturvetenskap och kemi i synnerhet genomför medlemmar i Svenska Kemistsamfundets Sektion för Kemiundervisning så kallade Scheele dagar. Dagar som helt utformas lokalt av intresserade lärare och även ibland elever, vilket innebär att en Scheele dag inte är den andra helt lik. För många grundskolelever är Scheele dagen en dag att komma i kontakt med fördjupande kemi. Undervisningssektionen kan bidra med idéer, stöd och även viss sponsring i initialskedet för att få igång Scheele dagar på fler orter.

Scheele dagar

 

Science-on-Stage

Science-on-Stage är en möjlighet för dig som är lärare i biologi/fysik/kemi på grundskolelever (6-9) - eller gymnasienivå att möta lärare från 29 länder och presentera ett projekt du genomfört med dina elever. Under en vecka i april träffas c:a 400 deltagare från 29 europeiska länder för att utbyta erfarenheter och idéer om undervisning i naturvetenskap. Spektakulära experiment varvas med gruppdiskussioner, föreläsningar och visning av ländernas projekt.

Science-on-Stage

 

Stockholm Junior Water Prize

Stockholm Junior Water Prize delades ut för första gången år 1995 och var då endast en svensk angelägenhet. Från och med 1997 blev tävlingen internationell och den svenska juniorpristävlingen, som då bytte namn till Svenska Juniorvattenpriset, blev samtidigt en uttagningstävling till den internationella finalen Stockholm Junior Water Prize. HKH Kronprinsessan Victoria är prisets beskyddare. Svenska Juniorvattenpriset (SJP) är en tävling för ungdomar som har genomfört ett projekt om vatten, är mellan 15 och 20 år och ännu inte gått ut årskurs tre på gymnasiet. Man kan tävla individuellt eller i grupp om högst 3 personer.

Stockholm Junior Water Prize

 

Svenska Kemisamfundets aktiviteter

Svenska kemisamfundet ordnar konferenser, fortbildningsdagar och speciella aktiviteter riktade mot lärare och/eller elever.  Kretsarna ordnar aktiviteter runt om i landet Se

Svenska kemisamfundet

 

 

Polarforskningssekretariatet

Polarforskningssekretariatet brukar utlysa lärarstipendier.

Polarforskningssekretariatet