Månadens kluring: 

You need the flash player to be able to see the video.

Svar på januarikluringen

Ladda hem förklaringen för januari månads kluring.

 

 

Nomenklaturutskottet informerar: Om avgaser

Januari är konstens och kulturens månad i kemins år anno 2011. Det finns täta band mellan kemin och konsten. Vad vore väl än målare utan sin färg? Eller för den delen - vad vore akvarellmålaren utan sitt anisotropt handformade pappersark? Sannolikt en ganska randig akvarellist, kan man gissa.  Men kulturen stannar inte vid målaren och hans/hennes pensel. Kultur är lika väl en cellist som hartsar sin stråke, en matkonstnär som ägnar sig åt molekylär gastronomi eller en välbyggd man som sniffar ammoniak inför ett styrkelyft på en cirkus. Kulturen är också närvarande runt om oss i form av historiska byggnader från svunna sekel. Många av dessa är gjorda av mjuka mineral som kalksten, som tyvärr började vittra när människans utsläpp av svaveldioxid och kväveoxider tog fart efter den industriella revolutionen. Mycket ansträngning har ägnats åt att minska de sura komponenterna i avgaser av olika slag. Mer om vad en avgas är berättar Nomenklaturutskottet i en särskild artikel