Mars

Klimat och energi

 

Mars månads kluring:

You need the flash player to be able to see the video.

 

Förklaring till Mars månads Kemikluring hittar du här

 

 

 

 

Nomenklaturutskottet informerar!

Klimatet har dominerat miljödebatten på senare år, ja frågan har nästan separerats från miljön och blivit sin egen med en egen FN-panel som uppbackning. Miljö och klimat hör ändå ihop, en förändring av klimatet får miljökonsekvenser och vice versa. Klimatet är också starkt förbundet med energin. Bland de sex särskilt identifierade klimatgaserna är koldioxid den mängdmässigt dominerande. Och koldioxidens ursprung är ofta förbränning. Men här finns en viktig fråga att titta närmare på. Fossilt material som förbränns ger ett nettotillskott av koldioxid i atmosfären medan biologiskt material som förbränns över en viss cykeltid inte ger det. Vid närmare granskning så gäller det nog också det fossila materialet – det är bara tidscykeln som är så oändligt mycket längre. Tiden och klimatet hör alltså ihop på många sätt. Nomenklaturutskottet har tittat närmare på frågan i en särskild artikel.