April månads kluring:

You need the flash player to be able to see the video.

 

Förklaring till April månads Kemikluring hittar du här

 

Nomenklaturutskottet informerar om kemikalier, kemiskt ämne

Kemin fin ns överallt omkring oss. Kemiska ämnen finns i maten vi äter, i vattnet vi dricker och i luften vi andas. Men var finns det kemikalier nånstans? Och vad gör ett kemiskt ämne till en kemikalie? Är alla kemikalier giftiga eller är rentav kemikalie en synonym till ordet gift? Och visst är det så att det kemiska ämnet vatten också kan vara kemikalien vatten! Lever vi i ett kemikaliesamhälle? Oavsett vilket, så anar vi nog att industrin på något vis har ett finger med i spelet när vi går från kemiska ämnen till kemikalier. Precis hur det förhåller sig förklarar Nomenklaturutskottet i en särskild artikel.

Nomenklaturutskottet informerar om kemikalier, kemisk produkt och kemiskt ämne i den här artikeln.