Juni

Vatten och luft


Vi ger förslag på några laborationer som kan kopplas till månadens tema, samt möjlig koppling till delkursplaner som gäller fr.o.m. hösten 2011

 

Juni månads kluring:

 

You need the flash player to be able to see the video.
 

 
Nomenklaturutskottet informerar

Alkalinitet är ett begrepp som hör ihop med naturliga vattendrag. Enkelt uttryckt är den ett mått på vattnets buffertkapacitet. Vad är det som gör att ett vatten kan, alternativt inte kan, buffra pH förändringar i form av nederbörd och tillrinningar? Och hur ser det ut med alkaliniteten i olika delar av Sverige? Har den påverkats av sura nedfall och är det stora naturliga skillnader i landet? Varför behöver vattnet ha en buffertkapacitet? Nomenklaturutskottet har tittat närmare på begreppet i en särskild artikel.

 

Juni månads kluring förklaras här