Juli

Hållbar utveckling

 

Vi ger förslag på några laborationer som kan kopplas till måpnadens tema, samt möjlig koppling till dekursplaner som kommer att gälla fr.o.m. hösten 2011

 

 

Juli månads kluring:

You need the flash player to be able to see the video.

 

Här är förklaringen till juli månads Kemikluring

 

Nomenklaturutskottet informerar

En hållbar utveckling är den enda väg vi kan tolerera för att säkra människosläktets långsiktiga överlevnad. Och ändå gör vi många saker helt fel och tar bara hänsyn till den ekonomiska dimensionen av utveckling medan vi förlitar oss till turen när det gäller den sociala och ekologiska dimensionen – ibland vet vi till och med på förhand att ekologin kommer att ta skada. Vägen framåt kräver att vi beaktar alla kostnader för de tre dimensionerna av hållbar utveckling. En nyckelfråga för att vi ska kunna lyckas handlar om återanvändning, men även om att den enes restprodukt måste bli den andres råvara och endast i undantagsfall får något hamna som värdelöst avfall på en deponi. I den här artikeln (pdf) griper sig Nomenklaturutskottet an frågan om vad en råvara är och vad ett avfall är.