November månads kluring:

You need the flash player to be able to see the video.

 

Förklaringen till November månads Kemikluring finns här

 

Nomenklaturutskottet informerar

När blir ett ämne en tillsats? Varför använder industrin tillsatser, och hur är det med vår egen matlagning – använder vi tillsatser hemma? Ibland kan reklamen ge en bild av att alla tillsatser är av ondo, men stämmer det eller finns det någon vettig orsak att använda dem? Vem är det som bestämmer vad som får tillsättas, och hur kan de veta vad som är ofarligt på lång sikt? Det är vår demokratiska rättighet att ”rösta med plånboken”, men vi behöver ha tillförlitlig kunskap för att kunna göra det. Nomenklaturutskottet griper sig an några av dessa frågor i denna artikel(PDF).