December månads kluring:

You need the flash player to be able to see the video.
Förklaringen till December månads Kemikluring hittar du här

 

Nomenklaturutskottet informerar

Grundämnen är grundläggande och en central del såväl av kemins historia,
som av dess framtid. Historiskt intressant är att fundera över deras
upptäckt, nationellt intressant att fundera över vilka som upptäckts i
Sverige. För Nomenklaturutskottet är det fascinerande att fundera över
varför de heter som de heter. Många grundämnen har en koppling till
Sverige - mellan en fjärdedel och en tredjedel av alla naturligt
förekommande grundämnen faktiskt! Det gör Sverige världsunikt. Och bland
dem finns också Nobelium, uppkallat efter allas vår Nobel, men kanske
inte på riktigt välmotiverade grunder? Här kan du läsa mer om Svenska grundämnen(pdf).