Oktober

Hälsa är månadens tema

Vi ger förslag på några laborationer som kan kopplas till månadens tema, samt möjlig koppling till delkursplaner som gäller fr.o.m. hösten 2011

 

Oktober månads kluring:

You need the flash player to be able to see the video.

Här kommer förklaringen till oktober månads Kemikluring

 

Nomeklaturutskottet informerar

Vilka ämnen är gifter, eller är alla ämnen det, som Paracelsus skrev redan på 1500-talet. Han ansåg att det bara är dosen som skiljer. Gift är ett intressant begrepp, som har många, och naturligtvis, närliggande definitioner, beroende på vilket fokus man väljer. Det är viktigt med exakta definitioner på ordet, inte minst ur juridisk synvinkel, och för registrering och märkning av aktiva ämnen.  För att vi ska kunna skydda oss mot oönskade effekter, samtidigt som vi drar nytta av ämnen som läkemedel, aktiva rengöringssubstanser, pesticider eller andra potentiella gifter behöver vi även känna till vilket slag av giftighet det handlar om. Ett ämne kan t.ex. vara. akut eller miljögiftigt och giftigheten kan vara begränsad till vissa organismer. Nomenklaturutskottet behandlar begreppet gift i denna artikel (PDF).