Forskarhjälpen

är Nobelmuseets elevprojekt , som riktar sig till högstadieelever och deras lärare runt om i Sverige. Se www.forskarhjalpen.se
"I samarbete med forskningsinstitutioner i Sverige låter vi ett antal skolor hjälpa etablerade forskare med deras forskning - forskarna får hjälp med sin forskning och eleverna får insikt i hur riktig forskning går till och hur spännande och kreativt forskning faktiskt kan vara!"

Projektet finansieras av Stiftelsen för Strategisk Forskning,

Gör ett klimattoppmöte i skolan med dina elever

Klimattoppmöte i skolan

är ett ämnesövergripande rollspel som tar c:a 6 lektioner

Klimattoppmöte i skolan kan genomföras på en dag, eller utspritt över flera dagar. Innehållet lämpar sig för genomförande i samhällskunskap eller naturkunskap. Upplägget kan genomföras inom ett ämne eller som ett samarbet mellan flera ämnen.

 

Klimatfrågor kopplas ofta till gaser. Vi har, på efterfrågan, samlat ett antal lättare experiment med vanliga gaser i ett material för dig som jobbar i grundskolan

Explaining and visualizing climate change

Ett projekt som förklarar och visualiserar klimatförändringar för undervisning har gjorts för IUPAC, under ledning av prof. Peter MaHaffy

Läs mer om  det jättelika projektet (på engelska), som omfattar 9 lektioner:

1. Introduktion

2. Is climate change happening?

3.Heating it up:The chemistry of the greenhouse effect

4. Climate: a balancing Act

5. A Global issue: The impact of climate change

6. Greenhouse gases: a closer look

7. Climate feed-back loops

8. Climate change and the oceans

9. What now? Mitigation of climate change

Klimatlänkar

Andra intressanta länkar i sammanhanget kan vara SMHIs data om klimat

Naturvårdsverkets material, vad FN säger om klimat eller varför inte ta en titt på en interaktiv karta över temperaturförändringar runt om i världen