Från raff till rengöring

I maj 2000 skickades materialet Från raff till rengöring till samtliga högstadie- gymnasie och komvuxskolor i Sverige.

 

Projektet var ett initiativ från Kemilärarnas Resurscentrum, med syfte att elever (och lärare) på högstadie- och gymnasienivå skall:

  • upptäcka petrokemins betydelse i vardagen.
  • få inblick i den petrokemiska industrin i Sverige;
  • förstå några kemiska processer,
  • uppfatta den enorma storleken på anläggningarna,
  • förstå industrins villkor, t ex hur man renar produkter, hur man tar hand om biprodukter, dess metoder för att maximera utbytet, mm.

En mer fullständig beskrivning av projektet finns i Förordet.

Från början involverades fyra lärare i Göteborgområdet: Annika Altner, Elsmarie Andersson, Dag Henriksson och Ronnie Ståhle i projektet. Efter studiebeök på företagen tog de fram basinformation om var sitt företag.

 

KRC:s medarbetare Manfred Börner arbetade därefter under en tid med att bearbeta materialet. Manfred efterträddes 1999 av Magnus Gustafsson, som under ett års tid har arbetat med att färdigställa materialet. Under våren 2000 producerades även de filmer som finns på CD:n.

 

Vi hoppas att Sveriges kemilärare kommer ha stor nytta av materialet och att många elever blir intresserade av en spännande bransch (kemisk industri) som är i stort behov av många kvalificerade kemister!

 

Stockholm, maj 2000

Magnus Gustafsson, Ebba Wahlström