Textmaterial

Basmaterialet innehåller introduktionsmaterial till petrokemin, samt texter om de olika industrierna för högstadiet och gymnasiet.

 

I den Kemiska guiden är materialet ordnat efter kemiska processer eller kemiska begrepp. Använd denna guide för att jämföra olika tillämpningar av liknande processer eller hitta exempel på tillämpningar av vissa begrepp.

Innehållsförtekning Basmaterial

 • Innehållsförteckning3
 • Förord 6
  • ATT ANVÄNDA MATERIALET 10
 • Om petrokemin i vår vardag 14
  • LÄRARKOMMENTAR14
  • UPPGIFT: ETT LIV UTAN OLJA 16
  • UPPGIFT: BRÄNNA ELLER BYGGA… 19
 • 21Introduktionsartiklar
 • 37Petrokemi på västkusten
 • 41Råoljan raffineras hos Preem
  • 43ÖVERSIKT (HÖG)
  • 46ANLÄGGNINGEN (HÖG/GYM)
 • 51Krackning till eten hos Borealis
  • 53ÖVERSIKT (HÖG)
  • 56ANLÄGGNINGEN (HÖG/GYM)
 • 63Polymerisation av eten hos Borealis
  • 65ÖVERSIKT (HÖG)
  • 68ANLÄGGNINGEN (HÖG/GYM)
 • 77Polymerisation av vinylklorid hos Hydro Polymers
  • 79ÖVERSIKT (HÖG)
  • 82ANLÄGGNINGEN (HÖG/GYM)
 • 87Ytkemi hos Akzo Nobel
  • 89ÖVERSIKT (HÖG)
  • 93ANLÄGGNINGEN (HÖG/GYM)
 • 105Oxosyntes hos Neste Oxo
  • 107ÖVERSIKT (HÖG)
  • 109ANLÄGGNINGEN (HÖG/GYM)
 • 117Index

 

Ladda hem Basmaterial PDF (8.52 MB)

 

 

 

Innehållsförtekning fördjupningsdelen

 • 129Kemisk guide
 • Industrifördjupning
 • 128FÖRDJUPNING OM RAFFINADERIET
  • 128Råoljan genom raffinaderiet
  • 130Bensin
  • 134Flygbränsle
  • 135Dieselolja
  • 138Eldningsolja
  • 140Smörjolja
  • 143Reformering
  • 145Avsvavling
  • 146Krackning i raffinaderiet
 • 150FÖRDJUPNING OM KRACKNING
  • 150Gaslagring i bergrum - går det?
  • 152Labradorhundar letar efter läck
  • 153Reaktionsmekanismer vid etenkrackning
  • 155Svårt att kracka grenade kolväten…
 • 156FÖRDJUPNING OM POLYETENTILLVERKNING
  • 156Historien om polyeten
  • 157Olika typer av polyeten
  • 160Reaktionsmekanismer vid polymerisation
 • 169FÖRDJUPNING OM PVC-TILLVERKNING
  • 169Mer om PVC
  • 173PVC och miljön
  • 175Eten vs vinylklorid - om hur en kloratom kan göra så stor skillnad
 • 173FÖRDJUPNING OM YTKEMI
  • 173Mer om etenoxidfabriken
  • 175Ytkemi
  • 178Tensider
 • 188FÖRDJUPNING OM PROCESSERNA HOS NESTE OXO
  • 188Att tillverka syntesgas - råvara för oxosyntesen
  • 192Oxosyntes
  • 195Aldolkondensation
 • 193FÖRDJUPNING OM ENHETSPROCESSER
  • 193Mer om destillation
  • 197Motströmsprincipen
 • 199Laborationer
  • 201Trögflytande olja (öppen variant) (Hög/Gym)
  • 202Trögflytande olja (Hög/Gym)
  • 205Koka ditt eget smörjfett (Hög/Gym)
  • 208Blanda bensin (Gym)
  • 210Krackning av olja (Hög/Gym)
  • 212Slit och dra (Hög/Gym)
  • 214Läckande plast (Hög/Gym)
  • 216Polymerisationsdrama (Hög/Gym)
  • 218Mjukgörare i tuggummi (Hög/Gym)
  • 220Mjukgörare i PVC (Hög)
  • 221Mjukgörare i PVC (Gym)
  • 223Vilken plast innehåller klor? (Hög/Gym)
  • 225Vad bildas när PVC sönderdelas? (Hög/Gym)
  • 227Rör(l)iga droppar (Demonstration)
  • 228Gör din egen flytande tvål (Hög/Gym)
  • 230En dålig idé (Gym)
  • 232Molekylbygge i etylenaminfabriken (Gym)
  • 234Aldolkondensation (Gym)
  • 235Att tvätta med smutsiga tvättlösningar (Gym)
 • 237Frågor och svar
 • 249Referenser

 

Ladda hem Fördjupningsmaterial PDF (17.51 MB)