Nedan finner du en del av det material som presenterades på NO-Biennalen 2017

 

                                - Om världen powerpoint: Presentation

  • Vivi-Ann Långvik och Karolina Broman
                               - Om partikelns plats i kemin: Presentation 

  • KRC                     - Surt sa räven, labbar: Presentation