Nedan finner du en del av det material som KRC presenterade på NO-Biennalen 2017

 

  • Vivi-Ann Långvik och Karolina Broman (Umeå)
                               - Om partikelns plats i kemin: Presentation 
  • Nils-Erik Nylund (alla)    - Surt sa räven om rönnbären: Laborationer