Syntes och analys-två sidor av samma mynt, 17-18 augusti

En två dagars kurs med syntes av organiska produkter och analys av spektra. Vi går kort igenom huvuddragen för UV,IR, MS, NMR och vi genomför TLC analys. Läs mer i programmet om innehållet.

I kurspriset ingår lunch och fika under två dagar, samt kursmaterial.Vi förbehåller oss rätten att annulera kursen om deltagarantalet blir väldigt lågt.