NV-undervisning för nyanlända elever 30 oktober, KRC