På KRC:s hemsida finns över 400 laborationsbeskrivningar, ett stort antal kompendier och annat undervisningsmaterial. På den här hemsidan har vi valt att organisera undervisningsmaterialet efter upplägget i kursplaner och ämnesplaner, uppdelat på de olika stadierna.

Alla laborationer från KRC:s gamla hemsida (som var i bruk t.o.m. 271231) är upplagda på den här hemsidan, men vi har ännu inte hunnit lägga upp allt som word- och pdf-filer.

Hör gärna av dig om du har förbättringsförslag till krc@krc.su.se