Om världen - barn utforskar sin omvärld

Kompendiet ger förslag på hur man kan undervisa om kemin i världen omkring oss. I materialet synliggörs

  • ett historiskt perspektiv
  • naturvetenskapligt arbetssätt
  • Jord, luft, vatten och eld
  • produktiva frågor

Målgrupp: Lärare i årskurserna F-6

Författare: Vivi-Ann Långvik, Britt Jakobsson, Bodil Nilsson och Christer Ekdahl  Om världen (527 Kb)

Vad kan Harry Potter om kemi?

J.K.Rowling skriver om Harry Potter och vad han lär sig på ”häx”-skolan. Här kan du läsa om
och göra några av hans experiment. Harry Potter (185 Kb)

Bearbetat av KRC från Journal of Chemical Education volym 83 nummer 10 Oktober 2006 sid. 1479

Bild: NASA

Klimatlaborationer

2019 års komprimerade kompendium med laborationer som användes av KRC på Bolincentrets klimatfestival i wordformat och som pdf.

 

Ytterligare några laborationer

Inför 2017 utarbetades ett kompendium med lite fler laborationer. Här finns det i Laborera på klimat (840 Kb) och som Laborera på klimat (2637 Kb) .

Målgrupp: Lärare för grundskolan

Författare: Karin Axberg

Några papper om massa och en massa om papper

Det innehåller bl.a. information om hur man gör papper och pappersmassetillverkning.

Kompendiet delades ut till alla grundskolor när det var nytt och har sedan uppdaterats en del.

Målgrupp: Grundskolan

Författare: KRC  pdf